New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nantu ieleza maticele kuambuka kufa baituti koto

Nantu ieleza maticele kuambuka kufa baituti koto

2024-03-25  Correspondent

Nantu ieleza maticele kuambuka kufa baituti koto

Muñoli yomuhulu wa Katengo kaka yemela maticele mwanaha (Nantu), Loide Shaanika ubilaezwa kikunanuha kwa lipiho zakufa likoto mwalikolo. 

Shaanika nabulezi zeo mwa ngambolo ni Nampa Lamubulo viki yefelile, kasamulaho ofesi yahae ne amuhezi lipiho ze 56 zakufa likoto ñohola ni ze 18 unumwaha. Shaanika nafile liñolo la mwahali lene liliba kwalimembala kaufela za Nantu ni maticele kabupala kuamana nikufa likoto.

Naelelize limembala kaufela kuambuka ni maticele kuambuka kufa likoto zebukiti. Nabulezi hape kuli kufa likoto zebukiti kikuloba mulao sina hakubulelwa mwa mutomopuso wanaha. Naekelize kuli kauhanyo yabulobapeli yamutomopuso wanaha Namibia, ibulela kuli kufa koto yebukiti mwalikolo zamubuso mwanaha Namibia kikuloba mulao mi ina ni mulatu wakukona kulifiswa kapa kulengwa mwasitokisi. “Kungiwa kuli kikezo ye situhu, yemaswe, kapa kezo yeswabisisa,” nekubulezi Shaanika.

Shaanika nabulezi hape kuli mulao ozamaisa babeleki ukona kutisa kuli mutu azusiwe musebezi. Mi naba elelize kusebelisa linzila zeñwi. “Nantu ni Likolo la Tuto, Lipapali ni Sizo lisusueza sebeliso ya linzila zeñwi, halulika kufumana tatululo yakuya kuile mwakamaiso yakutisa likuta mwalikolo kakulatelela mulao,” nabulezi. -Nampa


2024-03-25  Correspondent

Share on social media