New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / O Nudo ma i mangasana omara no PDM mo Kakarara na vyarwe mEpako

O Nudo ma i mangasana omara no PDM mo Kakarara na vyarwe mEpako

2020-12-04  Kae Matundu-Tjiparuro

O Nudo ma i mangasana omara no PDM mo Kakarara na vyarwe mEpako

Otjomuise- Omatoorore ngazuko wo vi rata vyo tukondwa no vyo zo ngomainde yatjiti kutja ovirata ovingi nambano avi ha honaparerwa po iyo tjira tjimwe tjo porotika, rukuru tji tji kara o Swapo ya Namibia.

Posia nambano ovingi vyavyo nambano kavina otjira tjimjwe tji ma tji vi honaparere po. Itji ma tjihepa kutja ovira peke peke nambano vipahe okuun gura kumwe kutja nani oviungura vyvyao vikayended komurungu navi haremena mo ku tja kapena tjimwe tji tjina omaraka omengi oku hina kuri tiera oviungura vyatjo.  O Swapo ya Namibia kanaa ya ye nene okuhonaparerapo movirata o 30 vyo vi huro no u hurona tjimuna movihuro omitima vyo ngorongova yehi Otjomuise, Otjozondjii, Ezorongondo na Tjovikenga.  Motjomuise oyo mwii kara no vi havero o 12 motjirata tjo tji huro nai yamwine ovihavero vitano uriri mo vi havero avihe kumwe o 15. Puma pe hee kutja imbyo murongo vyarwe nai vina ovira vyarwe mu muna Independent Patriots for Change, IPC (4), o Landless People Movement, LPM (2), o Affirmative Repositiooning, AR (2) ngunda o National Unity Democratic Organisation, Nudo no Popular Democratic Organisation, PDM, atjihe atjina otjihavero tjimwe. Omaundjiro okoo kutja ovira imbyo vyarwe ma vi kutu epango ro ma unguriro kumwe okunana otjihuro tja tjOmuise. 

Ngunda wina pena mbu ma vemunu kutja Nudo otja ndji kayenda puno Swapo mohoromende, nai ma i kayenda ko murungu nepango indi.

Otjira tjo Swapo tja yauza epango indi kuno Nudo ama tji tja o Nudo aiyerike oo tjira oyo ndji ma iyenene okukutua epango ro ma unguririo kumwe po ndondo indji. Posia munda imbo wayo o Nudo maitja tjikweya kovirata vyo zo ngomainde za Kakarara na Pako mai mangasana omara no PDM mo Kakarara novira imbyo vyarwe mEpako. Mo Tjomusie na Maruru o Nudo matiaj ngunda iri mo matiasaneno ku no vira peke peke. 


2020-12-04  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media