New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okati kai okati ka ke tjipo rukwao

Okati kai okati ka ke tjipo rukwao

2022-05-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Okati kai okati ka ke tjipo rukwao

Umwe wo varwe ovakuru vo tjirwa tjo ngutukiro ya Namibia oku tuurungira mu tjimwe tjo vira ovi piuke no vina tjivepo tjo kutja owini wehi kauarive kourike we nu ngwari owo tjiwana atjihe nu munao otji wasere okuhanewa po kainya kombwire yaavehe no yehi arihe, ketjiko.

Marukuijaøi Maru Tjihumino wa Þire tjiyari 30 komweze mbwazuko,Kozonjanga, o u Þuku petjire etenga komweze imbwi, Kambundu, ndari Eyuva rOvaungure. Katji himise kutja eye wa virikizire petjire Eyuva rOvaungure  otjomundu wo tjivepo tjo socialism, tjo kutja owini wehi owehi arihe no vandu varo avehe nu kawa kaaøi kourike no ukorokope we omwini, ombwiro no zondero zo vaungure, tjimuna ozondero no zo mbwiro za kangamwa mehi, tjinene ova tatumisiwa na imba mbesepwa ombindu iyo visemba mbindu vio ngaro indji yo Capitalism,  azari komutima we ku katjotjiri. 

Otjiveri the omuzandu ngwa kwatwa ape omieze hambondatu kombundo ngutukiro mu Tjikukutu mo 1990, ena o Kavejapua. Mbu ma ve heewa mbe hiyapwa, nu ngamba tjiri mbe hiyapwa, ovaungure.  Tjihumino we ri raisa rukuru ngunda ayeri omutanda omutiti kutja eye wa piukira otjirwa tjo ngutukiro nu tjeri kuta ko Swanu otjivepo tjo ngutukiro ya katjotjiri atji nyomokereko eye tja rira ohorooze mo ku kuna ombepo indji m ova hongwa oruveze oru mwatamwate mo zo mbura inda 0 1970 mo kati. Tji tja tjita kutja ve rambwe mosikore ya Kakarara yo kombanda. Okuzambo opu va pitira mehi no vakwa varwe kehi ra Tjauana ku va karira ovataure mbaa ve kara mo ndjuwo ombapa ndji ma itjiukwa, o White House mo tjihuro o Fransistown tja Tjauana. 

Ondando yari oku katoora okati, ondjembo oruveze indo otja tjaa ikondokerwa kutja ovanavita kutja ave ha toora kutja ma pe hungirwa tjike. Okati ingo oku kara mangwa nganda o Namibia Guerilla Unit, ousupi o NAGU ayiutwa, Tjihumino mari umwe wo unepo o wo vinyo vio muku wo muriro. Posia mena rombepo ondaazu pokati kehi rOvarusa no China oyo ndja ka hwanga okomiti yo Ruwano rwa Africa yo ngutukiro, o Swanu oku toora okati arire ouzeu. 

Tjihumino mo viungura peke peke mbia ungura kombunda yo ngutukiro wari Ohongora mo Ministeri yOtjimariva wina maseinine otjo Ongenerara yo Mambo wOtjimariva wehi. 

Eye waseko oserekaze ye, Kauna, ngwazu ke Þunÿu ra Kuhanga; ina Erika Kaunohama Mengo; ovanatje vetano, otjiveri omuzandu Kavejapua K. Tjihumino (31); omukazona Atjitja Uamunika (28); omukazona Jeomba Tjihumino (28); omukazon Uejanaua Tjikumino (21) no ngero Jakuaterua Tjihumino (18). Ovanatje vo vanatje vevari Pahee Tjihumino (2) na Uapanÿa Katuemutima (1). 

Mu ihe va kwatwa ovanatje 24 eye mguri otjiveri nu mu ina hambondatu eye meri outjavari ku MiÞiri Tjizanduu Tjizoo.   Tjihumino ma suvisiwa Osondaha omayuva tjiyeri 8 ku Kambundu mOtjomuise po zo mbongo za Pioneerspark.


2022-05-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media