New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Omaheke ma ri tjurura omakamburiro wehi

Omaheke ma ri tjurura omakamburiro wehi

2021-08-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Omaheke ma ri tjurura omakamburiro wehi
Top of a Page

Otjomuise- Mo ngondjero yo ku rwisa omakamburiro wehi kotjomasa opendje noveta, Otjirata tja Maheke  tja tjanga no ku twa mo maunguriro omihunga kutja omannaneno wehi morukondua ye sopoke. 

Ongooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, matja mehungi re rom,bura ohunga na mbiangurwa morukondua no ngaro oro muriro mo me kurisiro, onmgonrongova na nandarire mouveruke wo vaure varo. Ehungi re indi ongooneya weri yandjere Oritjatando ndazuko. 

Matja Omaheke ri ka kayenda komrungu oku honaparera po otjitamba tjo ma unguriro wo nyama ari Þanÿera ko ku tumba ovinamwinyo vyo mbinÿu kutja riyenene okuungura onyama yongombe yo muria kotjitamba.  Kombunda yo u rumbu wa nangwise owo mo 2019 mbwa ririra ko ouremanise, ekweze ro mbura orukondwa ndurwa muna ra rundurura omario kouwa owo nai ngeri mo ku tutumuka.  Ovina otja tji ma vitanauka orukondwa otji ma ruundjre ko otjivarero tjo vi namwinyo oku yeruruka nu munao wina omarandisiro.  Mo ma kayendero wombura indji otjitamba tjo ma randisiro tja hingi no nÿikameno nu ovinamwinyo o 300,000 maviundjirwa oku randisiwa. 

O Minisiteri yOzondendera, Omahwa nOvariange ya zikamisa Ombwiko  yOkuyeura, Kututumuna, Kukutisa moruveze rwo Covid-19 okuvatera otutu two tjiwana tutuna  ovitjitwa vio kunana ozomburo oku kondja kutja ovitjiutwa vio ku rwisa ouzororunga mo ma yevero no ku tjevera no ku nunana ovipuka vio kuti no zo mburo na wina ondjakaha pokati kovandu novipuka vi kayende komurungu.  Mombwiko indji otumbo two ndjeverero vokuti no vipuka twa Pukiro, Eiseba, Otjombinÿe na Muramba Wa Mbinÿa tu twamuna otjimariva atjihe kumwe o N$180,000. 

Mo vi kunwa o Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva nOmatungururiro wEhi,  ino tjiungura tjovikunwa vio mo mahi ngehina omeva. Kehi yo tjiungura ihi nai ozo heketara o 700 mwa kunwa nu muzo ma muundjirwa ozo tona o 250 zovi nikorwa tjimuna omatanga, omatanga ya kawitji, ovimbakuna no zo miriva. 

Mo me kurisiro yo tjiwaøa oviungurisiwa via tutumunwa mOkarukondua ka Mongua pozo sikore za Rietquelle, Izak Buys na Dr Fisher. Nu wina ozonganda tjva mOkomumbonde tja Pukiro azemunu ourtjeno no ru tjeno rwe yuva aruhitisiwa po zo nganda mo Katakamurungu mOtjombinÿe. 

 

 

Oviungurisiwa koututa kutja owo vikunwa poo owo vinamwinyo wina via yandjwa kovatuta mEpukiro na Tjombinÿe ko tjimariva atjihe kumwe o N$204,000. 


2021-08-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media
Bottom of a page