New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombara Kahikopo kaa haama mo mbiri yovaha¿e- Muinjangue

Ombara Kahikopo kaa haama mo mbiri yovaha¿e- Muinjangue

2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Ombara Kahikopo kaa haama mo mbiri yovaha¿e- Muinjangue

Otjomuise- Ongekeze, omuhungire omuwa, omurisusuparise  nu muna kaheho.
Otjeri omuyaruke Ombara Gotlieb Kahikopo otja umwe ngwa kara no ku ungura popezu naye,  tjinene mo TjiÞiro Otjindjandja no tji suta tjatjo, Onongo Utjiua Muinjangue, tje mu zemburukire po mbakero ye mOkahandja omayuva wo ma suviro ngazuko. Muinjague matja otjo ngekeze, katjisupi kombunda yo mbakero yo Mbara Otjitambi omuyaruke Kuima Riruako mu Ngarano mo 2014, ape omayuva 16 uriri kombunda ya nao, ngunda noho 

“otjiwana atjiri moruhoze, ngunda handje tjakurunga mominjo”, ombongarero ya Musorokuumba otji ya haama mu Suramazeva rimwe ro ma pu ayari omundu ngu ma yarukirepo Ombara Riruako. Otja ku Muinjangue mwa kunwa ombepo po na mo mbongarero indji kutja nambano mena ro mairo wo Mbaro’ Tjitambi, mo u nane wo tjiwa¿a mwa haro’ ndovi. Aye kepo nu kemo mo mbongarero indjo otjitje, omuyaruke Ombara Kahikopo tjeya kembo araisa kutja ngunda Ombara Tumbee Tjombe aeripo [novanane ovakwao varwe] kena kumuna ondovi ndji ma iheewa. Kutja omuyaruke Ombara Tjombe marire Ombara yOvaherero yo pokati koruveze nganduu mondiro ye ombura indjo mo mo ma yandero womweze imbo wo mbongarero ya Musorokuumba, mburi Suramazeva. 

“Otjo mu kengeze ndoka ombua, ee ritjevere okuhino’ kukara po tji tjitua tjima tji ha¿a, tji tji hina kujeta ombuaneno motjiua¿a,” Muinjangue matja. Tjimuna tja panda okuhina oku kakara po vi tjitua vya Tjozondjii pae oure wo zombura mbari mena yohani ndjari mokati ko ma rapi. “Katuna kukara poviposa uriri, tuso kuungura ovi¿a mbi ma vi tu tuara ko mu rungu,” wa tjere nao otja ku Muinjangue tjazumba aka kara po mbonagrero ya Maruru okutara mo tji¿a tjo ha¿i mo ma rapi. “Eje aakara po zo mbongarero  nÿaa ze paha omaziriro no ku zengurura,” Muinjangue wa zemburuka omuyaruke Ombara Kahikopo nao. 
 


2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media