New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukiintu aniwa a kwata okamati ke na uunkundi womadhilaadhilo koonkondo

Omukiintu aniwa a kwata okamati ke na uunkundi womadhilaadhilo koonkondo

2022-05-10  Victoria Kaapanda

Omukiintu aniwa a kwata okamati ke na uunkundi womadhilaadhilo koonkondo

Opolisi moshitopolwa shaMusati oyi li metifa oku ka manga po omukiintu gwomimvo 47 ngoka ta fekelwa ekwatokoonkondo lyokamati ke na uunkundi wopamadhiladhilo. Omu kona koni gwi i mbu luma moshitopolwa shaMusati Commissioner Moses Simaho okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka momukunda Omunyele momundhingoloko gOutapi.

Otaku hokololwa kutya, okamati komimvo 22 hoka ke na uunkundi wopamadhiladhilo oka li ka kwatwa koonkondo komukiintu ngoka, edhina lye itaali vulu okupitithwa pethimbo ndika. Opolisi oya ti, mongaashingeyi aanambelewa haya konakona iipotha yomahepeko oya idhopa mo moshipotha shika. Iiningwanima yi nyanyaleka yomakwato koonkondo oya ningi ethimbo tayi lopotwa unene okuza koshitopolwa shaMusati, moka aakuluntu yuukwatya awuhe ya kala taya lopotwa taya kwata aanona koonkondo.

Moshiningwanima sha faathana, okanona komimvo omugoyi oka kwatwa koonkondo komulumentu gwomimvo inaadhi tseyika, ihe okwa lopotwa kutya omukwakuluntu. Simaho okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka momukunda Olukekete, sha ningwa mokati kuusiku moshitopolwa shaMusati.

Otaku hokololwa kutya, okanona hoka anuwa oka li ka kotha mondunda ethimbo ka li ka kwatwa koonkondo komulumentu ngoka. Opolisi oya ti, okanonakadhona hoka oka li ka hulwa iikutu, e taka kwatwa koonkondo. Inaku gandjwa uuyelele kutya omulumentu ngoka okwa pamba ngiini okanona, naakuluntu yako oya li peni ethimbo ndyoka omulumentu a yi mondunda moka.

Opolisi oya ti, omulumentu ngoka ina mangwa po natango, naanambelewa yaakonakoni yiiningwanima yomahepeko inaya idhopa mo natango. Simaho ota ti, omasiku ashike omashona ga piti po sho yali ya lopotelwa aanona ye li kohi yomimvo 10 ya kwatwa koonkondo. Opolisi moshitopolwa shaMusati oshiwike sha zi ko oya manga po omulumentu gwomimvo 19 ngoka anuwa a li a dhengagula nokukwata koonkondo okanonamati komimvo hetatu.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka oka li taka litha iikombo sho ka ponokelwa komufekelwa ngoka. Opolisi oya ti okanona oka li ka dhengwa nokumbandamekwa kaaka popye sha. Omufekelwa anuwa okwe ka ningile omatilitho kutya ote ka dhipaga. Oshiningwanima osha li sha holoka momukunda Okathitu B momudhingoloko Elim.

Sho iihuna yiihulo niipotha yuulunde yomakwato koonkondo tayi kumitha tayi indjipala konooli, omukulupe gomimvo 60 moshitopolwa shaHangwena okwa li a mangwa po sho anuwa a yi miihulo nokamwanamati komimvo 11. Opolisi oya ti oshiningwanima shoka osha holoka momukunda Omushiyo. Otaku hokololwa kutya omusamane ngoka anuwa okwa kala ha kwatwa okamwana koonkondo, nokwa li kwa ndhindhilikwa kutya okwa kala ta kwata okanona koonkondo iikando oyindji.

Opolisi oya ti, omusamane ngoka okwa li a tameke okukwata omonamati koonkondo okuza muJanuali nuumvo. Opolisi moshitopolwa shaHangwena natango otayi konaakona oshipotha s h e kwa t o k o on k on d o, mok a ok anona kok ama ti komimvo ndatu ka li ka yiwa nako miihulo kokamatyona kopuushiinda komimvo 18.

Omufekelwa moshiningwanima shika ina mangwa po natango. 

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-05-10  Victoria Kaapanda

Share on social media