New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omulumentu gwomimvo 32 a si sho anuwa a lika keyoka lyontoka

Omulumentu gwomimvo 32 a si sho anuwa a lika keyoka lyontoka

2021-10-07  Victoria Kaapanda

Omulumentu gwomimvo 32 a si sho anuwa a lika keyoka lyontoka

Omulumentu gwomimvo 32 anuwa okwa si e mondjila okuya koshipangelo sho kwa li a lika keyoka lyontoka.

Sha ikwatelela kuuyelele wa gandja kukuume ke Haimbodi Walenga ngoka oye a dhipaga eyoka ndyoka nuutati, okwa ti oshingwanima shoka osha holoka Etitano kuuzilo wOkongo moshitopolwa shaHangwena.

“Omulumentu ngoka okwa li a sile mondjila omanga tatu mu thindikile koshipangelo. 

Otwa li twa kambadhala okudhengela opolisi noambulansa oshoka kapwa li ohauto ethimbo ndyoka, ihe kakwa li twa mono omayakulo gasha,” ta hokolola.

Ta ti, sho ya ka mona oshihenditho okwali kwatoka unene, no ya kala po ethimbo inaamona uuhaku.

Walenga okwa ti, omulumentu ngoka anuwa Omuangola, nolutu lwe okwa li lwa thindikilwa mbala koshilongo shawo.

“Omulumentu ngoka okwa li a lika ethimbo kwa li ta ende u uka kegumbo, ta zi koondingosho, ethimbo lyoshitangotoka,” ta hokolola ngaaka.

Ta ti, oya li ye mu adha mondjila a lala oshoka okwa li a yi tango kuyo. Sho anuwa ye mu pula okwa ti okwa lika keyoka.

Walenga okwa ti, sho ya li ya galukile po esiku lya landula pehala mpoka pwa likila kuume ke, oya li ya kongo po sigo ye li mono.

“Okwali nde li yaha ngame mwene nuutati nolya si, e tatu li fumbike,” ta popi ngaaka.


2021-10-07  Victoria Kaapanda

Share on social media