New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongomainde ya tanda ondjira kombanda yo zo ngungu

Ongomainde ya tanda ondjira kombanda yo zo ngungu

2021-02-05  Kae Matundu-Tjiparuro

Ongomainde ya tanda ondjira kombanda yo zo ngungu

 Otjomuise- Ongomainde ya Tjozondjii mai kayenda ko mu rungu oku tunga ondjira kombando’ zo ngungu zo vaÞi vOtjiÞiro Otjindjandja nan da rire kutja ya raerwa kutja po n ambo peno’ zongungu.

Osonadaha ndazuko Omuhaamise wOvihavero vye Hika rOtjitiro Otjindjandja tja Namibia (Namibian Genocide Association), Laidlaw Peringanda otja karaisirire onganda yo zo mbuze yehi rOvaingirisa , o British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Whewell ovi heimukuru imbi po zo ngungu za Tjozondjii. “Munao otji tu hino ku pezuva kutja ongwaye ongomainde tji ma itungu ondjira yarwe ndji ma I hana ozongungu zo vakuru vetu no ku hino’ ku tiasana no viwana mbya tunwa iyo Tjitiro Otjindjandja?”, Peringanda wate menwe mo ma tjangwa mot u ngozi.  Tjingetjo zo mbura ndakapita kaa tjomndumba ongomainde tjingeyo ya yandjera kutja ozondjuwo zetungwe  po rupa rumwe rom bongo yovazoozu mo ma turiro inga o Kramersdorf.

Peringanda matja ombura ndjazuko mu Suramazeva va hinda orutuu ro mo ru ngovi kotjiuru otjikayendise tjo viungura mo ngomainde ya Tjozondjii, Alfeus Benjamin, kutja owo vena otjiungura tjo ku teza ozongungu inÿa. Nÿeri ozongungu zo va kamburwa vo mo vita vyo 1904-1908 vOvaherero, Ovambanderu nOvakwena, owo nai ngehina otjiraisiro. Ozo ngungu inda nai mena ro ku hina kunatja ko ngomainde za zenga.  Momweze tjingewo ombura ndjazuko va muna eziriro mo ru tuu rom o rungovi okuza kOmuvatere wa Benjamin, Annalize Swart, ngwa raisa kutja orwao verumuna no tjina ihi ma tji munu ombango yawo ndje tji pwire.


2021-02-05  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media