New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Orutu rwEhi Rotjizeero wina rwa nyengwa onÿunÿiro yo zo ngungu

Orutu rwEhi Rotjizeero wina rwa nyengwa onÿunÿiro yo zo ngungu

2021-02-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Orutu rwEhi Rotjizeero wina rwa nyengwa onÿunÿiro yo zo ngungu

Otjomuise- Orutu rwa Namibia rwEhi Rotjizeero ma ru zemburukisa ongomainde ya Tjozondjii kutja ovakwatera va Namibia ohomonena veno’ usemba oku ungurisa no ku tutumuna ombazu no ngaro no vi tjitwa vyo mihoko vyao.

Otja kOngutiro yOmuhuko Omikutasane  yo 2007. Jarii Tjatindi, kemwe ko kanepo korutu indwi tji yari hambombari komweze imbwi otja zemburukisire ongomainde indji morutuu ndwa tjangere ko mu Kawondjise Woviungura vyo ngomainde okuza keyuva ngaa keyuva, Alfeus Benjamin, no muÞize wo tjihuro, Louisa Kavita.  

Tjatindi wa wezere eraka re kongaro ohazendu ndji kayendisiwa iyo tjihuro tja Tjozonjdii. Ongomainde yatjo mai kayenda ko mu rungu oku tunga ondjira kombando’ zo ngungu zo vaÞi vOtjiÞiro Otjindjandja na nda rire kutja ya raerwa kutja po ¿a imbo peno’ zongungu.Katjisupi Omuhaamise wOvihavero vye Hika rOtjiÞiro Otjindjandja tja Namibia (Namibian Genocide Association), Laidlaw Peringanda, wa karaisirire onganda yo zo mbuze yehi rOvaingirisa , o British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Whewell, ovi heimukuru imbi po zo ngungu za Tjozondjii. 

Tjatindi ma tja no ku hino’ ku horeka  ongaro ozongungu zo vaihamisiwa iyo TjiÞiro Otjindjandja  mo  Tjozondjii mu ze tjindwa  kehi yondjeverero yovanma vihavero vevari imba, omukawondjise wo viungura no mu tize wo tjihuro (otja kouhatoi worutu rwa Peringanda), ndoovazu ya zeuprarisiwa, katjiraisiro tjarwe pendje nondombero onene yo ma usemba no ma uyara wo mbutiro ku kuhasere oku rangarangwa poo ngu ve hasere oku patwa owina kehi yongaro kangamwa. 

Otjiuru tjOrupa rOmekurisirio Wombwiko mongomainde, V.S. Kaulinge, meziriro mo rutuu rwa Tjiyari 15 komweze imbwi, wa yauzire kutja orutuu rwa Tjatindi veru yakurire otjitwezu no ro mave ru kapitisa kokomiti onane. 
 


2021-02-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media