New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshakati otashi yamukula aaningi yomaindilo mbala

Oshakati otashi yamukula aaningi yomaindilo mbala

2022-10-28  Victoria Kaapanda

Oshakati otashi yamukula aaningi yomaindilo mbala

Maantu ye li momushololondondo gwomayindilo gomahala mOshakati, ye vule 15 000, otamu ka za mboka ya ilongekidha okumona omahala gawo ya pita paantu 500.

Mayola gondoolopa yaShakati Leonald Hango okwa ti, iilonga oyi li metifa pEhenye, noyi li pokupwa opo aantu ya mone omahala gawo, mboka ya ningi omayindilo.

Nonando elelo lyondoolopa tali kambadhala okugandja omahala kaakalimo yawo, mongaashingeyi natango aantu ye li 15 000 oye li metegelelo sho ya ningi omayindilo.

Hango okwa ti aantu ayehe mboka oya ningi omayindilo noye li mompumbwe yomagumbo gomahala.

“Otatu kambadhala nuudhiginini okushonopaleke omwaalu ngoka gwaantu yaa na omalukalwa, ngaashi naanaa twa li twa uvanekele aakalimo yetu kutya monakuyiwa, kehe omukalimo oku na okukala e na ehala nenge egumbo lye mwene,” ta fatulula ngaaka.

Hango ta ti, kehe ngoka a ningi omayindilo, otaka mona ompito yokutunga nenge yokutungilwa egumbo lye.

“Itatu kaya momusholondondo kutya olye a ningi omayindilo tango, ihe otatu gandja ompito kwaayehe ya ningi omayindilo,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya oyendji ohaya ningi omayindilo, ihe ethimbo sho tali ka thika, kaye na oshimaliwa shokutunga nenge inaya gwanitha, ethimbo ndyoka.

Mayola okwa popi kutya oya kala nokugandja omagumbo oshowo omahala kaakalimo yawo notaya tsikile okugwanitha po shoka ya uvaneke sigo ye shi gwanitha po.

Elelo lyondoolopa olyi li metifa okuopaleka omahala gamwe kOnawa oshowo omahala gamwe mOshakati, hoka taku ka tembudhilwa omalukanda galwe.

“Otatu kumagidha wo aakalimo ayehe mboka kaaye na omalukalwa gawo yene, ye na iiyemo yi li hwepo nenge yi li pevi  opo ya ninge omayindilo,” ta kumagidha ngaaka.

Okuninga eyindilo lyehala nenge lyegumbo ihaku pula oshimaliwa, ihe omayindilo ohaga ningwa oshali sha muhongi poombelewa  dhelelo lyondoolopa.

Oyendji kayena ontseyo nkene yena okuninga omayindilo, ihe shoka inashi kala uupyakandhi.

Ndapandula Petrus okwa ti, okwa ningi eyindilo lyegumbo omimvo mbali dha piti, ihe natango ina pewa ehala lyokutunga.

“Onda inekela kutya omahala ngoka tagaka gandjwa mEhenye naga kwatelemo wo mboka ya ningi ethimbo ya ningi omayindilo ihe inaya mona natango,” ta ti ngaaka.

Ta ti, nonando itayaka hogolola, naya tale ngaa mboka ya ningi ethimbo momusholondondo.

vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-28  Victoria Kaapanda

Share on social media