New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshigwana sha taalela uupyakadhi wiimuna tayi yakwa

Oshigwana sha taalela uupyakadhi wiimuna tayi yakwa

2022-10-26  Victoria Kaapanda

Oshigwana sha taalela uupyakadhi wiimuna tayi yakwa

 Aakalimo yomonooli oya taalela uupyakadhi wiimuna yawo tayi yakwa okuza kiiguda nenge uuna yi li kuulithilo. 

Aakalimo yomiitopolwa ya yolooka yo koonoli otaya nyenyeta kutya iimuna yawo otayi yakwapo. Taya ti, unene ohayi yakwa po kaanilonga yaAngola. 

Sem Shipanga gomoshitopolwa shaMusati okwati, oyendji oya kutu aAngola mboka kaye ya shi nawa. 

Ngele ye ya momindhingiloko ndhawo etaya shuwa mo nawa, ohaya ka yaka po iimuna yawo. “Ota tu kanitha iimuna noonkondo, ngele oya pitithwa moAngola ihatu yi mono we, ihe ondi wete kutya uupyakandhi oongamba ndhoka ndha weya pokati kaAngola naNamibia,” ta ti ngaaka. 

Shipanga ta ti sho ya kala nale omimvo dha piti, oongombe nando ondha ningi ethimbo ndha kana, ohandhi ka monika oshoka omo ndhili moshilongo, ihe nena ngele ondha kana, iha ndhi ka monika we, oshoka moshilongo odha hingwa mo. 

Sheehama Nelongo gomomukunda Omapopo okwati, uupyakandhi wiimuna tayi kana owuli a pehe. 

Yamwe ohaya kalanditha kaandhipagi yoongombe, haya landitha oonyama omanga yamwe haya pititha okuya moAngola. 

“Shika otashi tu teya omitima. Se katuna mpoka hatu longo ihe otwa ikolelala ashike moongombe,” ta nyenyeta ngaaka. 

Ta ti, oya ndhindhilike kutya uupyakandhi mboka ohau etwa kaalithi yiimuna, oshoka oyo haya kala yeli koohambo oshowo haya litha iimuna. 

Maria Daniel gomomukunda Eti Lyasa okwati, oshiwike sha ziko okwali ya mono oolamba dha minikila koshigunda shawo, ethimbo lyuusiku. 

“Oshoka megumbo otuli mo ashike aakiintu yeli yatatu, okwali tuna uumbanda wokuthika popepi noshigunda,” ta hokolola ngaaka. Ta ti konima yethimbo okwali yuuvu omundhumo gohauto ngoka kwali gweya poshigunda, ihe omalamba taga ndhimi. Ta hokolola kutya aantu mboka ka kwali taya vulu okuya mona komalutu oshoka okwali kwa luundha. “Sho twa ka ndhengela aashindja yetu, oya li ya kwata ethimbo okuthika, oyaandha nale ohauto ya hinga ya ya, niikombo yetu yili itatu okwali ya yi nayo,” ta ti ngaaka. 

Ta gwedhapo ta ti, aashinda sho ya kathika, ohauto ndyoka yaafuthi, oya ningina ko nale, katuna mpoka tatu yi tsu oshoka okwaluundha. Ta ti iimuna yawo kayili megameno we, oshoka oya ningwa iihakanwa yaafuthi. 

vkaapanda@nepc.com.com.na 


2022-10-26  Victoria Kaapanda

Share on social media