New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otjinyaambiya tje kopi eÞiÞi ro vi wondo tjiri mo ma turiro ingo Tjomuise

Otjinyaambiya tje kopi eÞiÞi ro vi wondo tjiri mo ma turiro ingo Tjomuise

2022-02-25  Kae Matundu-Tjiparuro

Otjinyaambiya tje kopi eÞiÞi ro vi wondo tjiri mo ma turiro ingo Tjomuise

Omahore ohinga ko ma seinina ne seinina mo tjimbere tjo kozo mbaze tjo va rumendu mo mbatasaneno ye kopi eÞiÞi ro vi wondo ma ye manuka muhuka.

Otjinyaambiya nambano muhuka tjiri po sikore indji o Mao Zedong mo ma turire inga o Tjomuise. Ombatasaneno indji  ya utire Oroviungura ndazuko  po ru
tjandja ro ma nyando rwo sikore  yokehi ya Erosa.  

Omahore inga tji ya utire, orutjandja ro Erosa rwari a rwa seti oku raisa kutja nangwari orupa rumwe rwo tjiwaøa tja Namibia, muro mu muna ovahungire vo Tjiherero, no va suvere vo manyando, tjinene otjimbere tjo ko zo mbaze tjo va rumendu, tjino onyota onene tjinga ngamba otjimbere mehi atja kurama. 

Munao okutja ovasuvere vo tjimbere tjiva nai otjivenwa morwi rwo Kasu nawina omahore peke peke kehi yorutu ro ma nyando wo tu kondwa ndu tjiukwa otjo Federation ousupi. Omayuva wo ma suviro ngazuko tjingetjo ekopi ro Kasu o ngondoroka no ma yuva we yuva ro ru suvero, ndji tjiukwa otjo Valentine's , tjiyeri 14 ku Tengarindi, re ere ko ma yandero ari taarwa iyo Tom and Jerry ndja taarere o Red Fire ya Tumbonde na 2 ku riri. 

Pendje no suvaneno  ko mi tanda no va kurundu wina oku zeurira po otutu twao, omahore inga, ka ya nanene ombango y ova suvere vo tjimbere uriri, nu ngwari wina ya yandjerere ovengi oka ruveze ko ku rinana no mapanga omakuu oku hakayena no ku kara mo viao mo mbepo yo ndjoroka no ngutuke mo minyo. 

Kozo mbambairi mo u ngetjefa yari okatavero okawa kapeke ko ku randisira po o u nuwa o u tarareke otja ko mihoro no mi tjato peke peke. 

Otjinyaambiya tji tja sana ingwi kanaa tji rire tjo no ku hina okanyama ko po ma kara ko va naa kwetu. Tjari otji tjitwa tjo ma Þunÿu oku keri nana tjinga wina apari ovi nyandisiwa vio zo nÿiÞona na ndarire kutja tjari tjimwe otji Þurumirwa uriri. Posia ku muhuka kutjo kwa weziwa viarwe tjimuna omatjaarero no manyando warwe peke peke ko zo nÿiÞona. 


2022-02-25  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media