New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Projekiti yaKAZA yapukelezo yalico yahatiswa

Projekiti yaKAZA yapukelezo yalico yahatiswa

2022-04-04  Staff Reporter

Projekiti yaKAZA yapukelezo yalico yahatiswa

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Kalulo yakubabaza pukelezo yalico mwalibaka zapabalelo yalifolofolo mwa Namibia, Zimbabwe ni Zambia nehatisizwe mwasikiliti sa Zambezi. Purojekiti ye ukamezwi kikatengo Namibia Nature Foundation NNF, nikusulelwa masheleñi kililuko la lipisinisi ni zwelopili kuzwelela naha Germany, ikasebeza hala kutisa mikwa yakumbweshafaza njimo. Purojekiti ibata kutusa sicaba sesi fumaneha mwalibaka zamatakanyani, mwaketelelo yakatengo kaIRDNC. 

Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ubulela kuli hala bayahi basikiliti sa Zambezi, babalikana 90 000, buñata bapila mwalibaka zamatakanyani, kobaitinga fanjimo yakulima mbonyi, mabele ni mauza, nikucala micoko ni manawa.

“Kwanda litaba zanjimo, sikiliti sina ni mishitu yeminde mokuna ni likota zende, zefumaneha feela mwasikiliti sa Zambez,” nekuitumbile Sampofu. “Hanibulela zanjimo, lutalusa litaba zeñata kungelela cwalo ni limunanu ni zezwa fanama, licalano ni bulimi bwa miloho ni mishitu,” naekelize. Sampofu nabulezi hape kamo muuso ubeile milelo yakuyangwela likabelo zetaha kalitumelelano ni linaha zakwande. “Kacwalo luswanela kulemuha butokwa bwakulela ni kuhulisa litaba zanjimo, sihulu mwalibaka zamatakanyani, ili kuli puluko yalico ibe teñi cwale ni kwamasika akwapili,” nekubulezi Sampofu.

Muzamaisi wapurojekiti kwatengo kaNNF Mareke Vigts nahatelezi butokwa bwa purojekiti yeka ndongwama kutusa sicaba ni kuhulisa njimo. Naekelize kuli sikiliti litaba zakubabaza milao yebukeleza silalanda ikahula mwasikiliti, sihulu kutusa libaka zamatakanyani. 

Muzamaisi wakatengo kasikiliti Regina Ndopu-Lubinda, natolokile kamo sikiliti sifilwe ni kubeleka katata kuhulisa mayemo anjimo. “Kamikwa sakata yanjimo, takazo yaluna kikutusa balimi kufukuza kulatehelwa licalano ni limunanu, kwalifolofolo zanaheñi, kakuli taba yeo ikatalize mwasikiliti,” nekubulezi Ndopu-Lubinda. Rudolf !Nanuseb kuzwelela liluko la njimo natolokile kamo liluko linze litusa balimi mwasikiliti sa Zambezi. Kakufa likelezo kubona kuli kuna ni njimo sakata. Mapurojekiti acwale kakuuta likuhu, kulima licalano ni kufa limunanu anze aezahala.


2022-04-04  Staff Reporter

Share on social media