New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sankwasa ueleza baituti kuitutula lisitataliso

Sankwasa ueleza baituti kuitutula lisitataliso

2023-09-04  Correspondent

Sankwasa ueleza baituti kuitutula lisitataliso

KATIMA MULILO – Yene ilil Mubakweli Likwambuyu wa Misebezi ni Linzila James Sankwasa ukupile baituti kwasikolo sa Sikosinyana, bukaufi ni Katima Mulilo kucinca mikwa yabona haiba inge babata kueza hande mwa lituto zabona. 

Sankwasa nabulela kanako yakufa mishukwe kwabaituti basitopa sa 11, amano kupiwa kufa manzwi asusumezo. Nakupile baituti kuitatubanga ni kubona kuli fokusikami kikai ili kuli bakone kuituta famafosisa nikuzwelapata.

Nasupile lisitataliso zamabasi ni bubotana kakuba zeñwi zetisa kusiala hahulu kwabaituti mi nabakupile kusa tuhelela lika zeo kuba sitatalisa. “Bubotana habuyoliwi.  

Musike mwatabela bubotana, kono muzwe kubona,”nekubulezi Sankwasa. Naba elelize hape kuambuka mikwa yemaswe nikubupa makalelo abukamuso sakata.

Yene ili mubakweli likwambuyu nafile pizo kwasikiliti sa Zambezi kutahisa manjinela ni liñaka zasipatela. Zeo halili cwalo kukwaluzwi sibulukelo sa masheleñi akana afiwa kwabaituti baba eza hande mwasitopa sa 11. 

Yomuhulu wa sikolo Harris Tuombale, naize masheleñi kimukwa wakususueza baituti basitopa sa 11 kupasa ni kueza hande, kanako yeswana ni kususueza babali mwalitopa zakwatasi kueza hande habakayo fita mwasitopa sa 11.


2023-09-04  Correspondent

Share on social media