New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sipatela sa Katima sifumana simela sa moya wakubuyela

Sipatela sa Katima sifumana simela sa moya wakubuyela

2022-05-09  Staff Reporter

Sipatela sa Katima sifumana simela sa moya wakubuyela

Marythar Kambinda

 

Sipangaliko sesi tahisa moya wakubuyela, sesi kona kutahisa moya wakubuyela olikana 270 litazi kamuzuzu, nesi yahezwi muzuzu okungulezwi kwa tuko mwa sipatela sa Katima Mulilo, kakuba neulo yasikolo sa lituto zepahami sa Unam ni sikolo sa lituto zepahami sa Cardiff. Neulo kiya masheleñi alikana bolule babalalu ni licika (N$3.5 million), kakuba silikani sesili mwahala likolo zepeli mwatasa purojekiti yezibahala ka Phoenix.

 Neulo yeñwi yazeketalizoho zetusa batu kubuyela nefilwe ki Shiriz Bhmjee, kuzwelela kwakampani ya Kamunu, ili kuli sipatela sisike sa tokwa moya wakubuyela. Hana bulela kanako yakutambeka sipangaliko yomuhulu wasikolo sa Unam Mutompehi Kenneth Matengu, naize muuso wanaha Wales nofile neulo yelikana bolule bamashumi amabeli kwalikiliti zene zefumaneha mutulo wanaha, yalipangaliko zetahisa moya wakubuyela. 

Lipangaliko zamasheleñi alikana bolule balobañwi lifumaneha kwa sipatela sa Katima Mulilo mwasikiliti sa Zambezi, sipatela sa Grootfotein mwasikiliti sa Otjozondjupa, sipatela sa Nkurenkuru mwasikiliti sa Kavango ya Wiko, ni sipatela sa Gobabis mwasikiliti sa Omaheke. Matengu natolokile kuli sikolo sa Unam sikonile kuluta baoki babalikana 217 mwalitaba zakubabalela bababuyelela falipangaliko zeo. Mubakweli kumueteleli wanaha Nangolo Mbumba naize, nihaike muuso ubelekile katata linaha zeswana Wales litusize hahulu kufa lineulo zetusize naha mwakulwanisa butuku bwa Covid-19.

 “Kakuba muokameli wasikolo sa Unam, nataba kulemuha kalulo sikolo sa Unam sibapalile mwakutahisa lipangaliko ze, ili zekonisize naha yaluna kumangana ni butata bobutisizwe kibutuku bwa Covid-19.” Nakupile hape kamaiso yasipatela kubabalela lisebeliso, sina lipangaliko zecwalo halitokwa pabalelo sakata. Likwambuyu wamakete Kalumbi Shangula naize butuku bwa Covid-19 bulutile naha Namibia ni lifasi lote kuli hakuna yasilelelizwe konji kaufela luna halusilelezwa, nikuli taba yeo itokwa swalisano mwakutula butuku bwa Covid-19.


2022-05-09  Staff Reporter

Share on social media