New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Stoke-on-Trent tja hitirwe no mbimbi,  ondoro, no nÿerera, atjihe tjari oruhapo

Stoke-on-Trent tja hitirwe no mbimbi,  ondoro, no nÿerera, atjihe tjari oruhapo

2022-10-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Stoke-on-Trent tja hitirwe no mbimbi,  ondoro, no nÿerera, atjihe tjari oruhapo

Kavarorere nu nandarire kavena indu va hivire poo otjivarero tjawo okurora na ndarire katiti oku vaza pe hapu ro ma yovi no ma yovi Oroviungura nda woronganene po Mimbonde Vitano mo Mauezonjanda.

Tjingetjo wina otji tjitwa tjawo mo mbazu kanaa tji sasanekwa no ngongo yombazu ndja munikire po  Mimbonde Vitano. Posia mouÞiÞi wawo imba mbe kuwa na ve itavere vaitaverere no tjivepo tji tji ritjo okuura otjo rupa okuura no Vambanderu ko nganda mbu ma ve  twirisa ko tjihavero Ombara yao.  Omuzaro wawo wo ruhapo auha varurwa mehi ro zo nganda muveri nu munao apesana ayo owo oveni po ma twirisiro wo Mbara Eben Tjozonhongo II Nguvauva, opuveri. 

Nu kuveri ape ozo kirometa omayovi o 12 ohumburuko nan a uzuu   Namibia, ouye autjiwa nu auzuu kutja Ovambanderu Ombara yaw ova zikamisa mo tjihavero. 

Ovature vehi ra Kakazona ombura ndji ma iyende mu Kambundu otja tji ma ve twirisa Ombara yawo, Charles III, Ovambanderu okaungura inga vamana.  

Ozondekurona  zo Mbanderu  hembandina no kuvare va tjere eyuva indi no ma kuruhungi waro owo wina mo mo mwano no mu hingo wawo oveni, nu otja ko ma sorero wawo,  karina ku kapita tjo nu ngwari ma ve ri sanisa ku ve risanisire kutja otjihuro ihi o Stoke-on-Trent mo ndiviti yehi rOvaingiris poo ra Kakazona, tjirire oruhapo tjimuna Omauezonjanda poo Epukiro poo o Namibia arihe Oroviungura ndazuko tji ra ririre oruhapo kaparukza. 

Oroviungura indo otjihuro ihi tjinga tja tji rirwe ama tji ya nÿimunwa no mbimbi, ondoro no nÿerera. Tjimuna Jerusalema tji tja hitirwe no zo hiva no zo ngoma ovanatje vonduezu ondaura tjandje vahiti, va wirire nu vakambura o Stoke-on-Trent no mbazu yawo. 


2022-10-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media