New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tokwahalo ya lisebelezo za wayalesi mwa Impalila ika tatululwa

Tokwahalo ya lisebelezo za wayalesi mwa Impalila ika tatululwa

2024-03-18  Aron Mushaukwa

Tokwahalo ya lisebelezo za wayalesi mwa Impalila ika tatululwa

IMPALILA – Kalilimo zeñata bayahi basioli sa Impalila mwasikiliti sa Zambezi baikutwa kukashezwa mwapicu kanako yetelele hakutaha kwa zwelopili. Bana ni baikuto akuli sililo sa bona sa zwelopili sinze siwela fa mazebe atibani. Kono mwalilimo zacwale lika libonahala kucinca mwasioli sesi fumaneha mutuloupa wanaha sesina ni sicaba sesi fitelela likiti zepeli, mi kwamulaho nesikile sa ketiwa kuyahelwa hotela yalulelule wa masheleñi ki muopeli wanaha America nyandi Michael Jackson.

Mwasilimo sa 2021, likwambuyu wa misebezi John Mutorwa nafunguluzi kuyahiwa kwa mukwakwa watala yepahami. Purojekiti yamasheleñi alikana bolule bamashumi asilezi, nibutelele bwa libima zemashumi amabeli kazeketalizoho neswanela kufela mwakweli ya Mbuwana ñohola. 

Nihaike ilyehile, purojekiti sebato feela mi kusiezi feela kubeya maswayo afamukwakwa. Lamubulo likwambuyu wa mañusa ni zwelopili ya kuambolisana Emma Theofelus napotezi Impalila, kuyo shoka lipangaliko za kuambolisana.

Taba yakutokwa lisebelezo za wayalesi ni mazimumwangala nefitisizwe sina kamita. Kono likwambuyu nako ye nashimbile mañusa amande mi napatuluzi kuli NBC ifilwe masheleñi alikana “bolule balobañwi kuyandulula lisebelezo zakuambolisana mwanaha. Kungelela cwalo ni sioli sa Impalila – kuyaha tawala ili kuli sioli sikone kufumana lisebelezo za wayalesi ni mazimumwangala.” 

Muetapili mwalitaba zakubabaza wa NBC Nico Mwiya nanyatezi kuli kufeza purojekiti ya Impalila kufa mukoloko unumwaha. “Kufeza purojekiti kikuli luleke lisebelezo za FM, ili kuli sicaba sesi pila mwa Impalila sifumane lisebelezo zetokwahala,” nekubulezi Mwiya.


2024-03-18  Aron Mushaukwa

Share on social media