New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ye li 709 ya tungilwa uundjugo mOshana

Ye li 709 ya tungilwa uundjugo mOshana

2022-03-10  Victoria Kaapanda

Ye li 709 ya tungilwa uundjugo mOshana

Oshitopolwa shaShana sigo oompaka osha yambidhidha nokutungila aakalimo yomomikunda uundjugo wu li 709.

Ndhoka okwa li dha popiwa komukuluntuthaneki moshitopolwa shaShana Theopolina Mbangula  esiku kwa li kwa ningwa oshigongi shi na sha nomaupyakandhi goopate oshiwike sha zi ko.

“Nonando uundjugo womwaalu ngoka wa tungwa momindhingoloko dhi ili nodhi ili moshitopolwa shaShana, natango oopulana 46,4 dhomagumbo kadhi na uundjugo,” ta ti ngaaka.

Uundjugo mboka okwa li wa tungilwa aakulupe, aanuulema oshowo oothigwa, okupitila moprogalama yuugoki moshitopolwa shaShana.

Okandjugo ehala lya pumbiwa kukehe noha li kwathele unene mboka ye na uunkundi wontumba, uuna ye li popepi nawo, sho osho shoka oprogalama ndjoka ya li ya yambidhidha okutungila mboka ye li  lela mompumbwe.

Saara Ndeshipanda Nangolo gomoshitopolwa shaShana okwa ti, oye gumwe a ningi omunelago a tungilwa okandjugo, onkene ota pandula.

Ta ti,osha kala oshindhigu kuye okukalongitha  iihwa omolwuunkundi womagulu e na.

  “Osha kala tashi pula ndje etata lyowili okuthika kiihwa, ihe nena okandjugo onde ka etelwa mosheelo shegumbo lyandje,” ta popi ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, omukalo a kala nokulongitha kakwa li tagu hokitha. Ta ti, uuna omvula ya loko kiihwa hoka otoyi ko nuudhigu.

“Onkene ngame otandi pandula epangelo shoka ta li longele ndje sigo oompaka. Ngele tandi popi uuwanawa wepangelo ondi shi shoka tandi popi,” ta fatulula ngaaka.

Nangolo ta ti, oha kwata openzela, mboka nawo uuwanawa wumwe. Ta gwedha po ta ti, egumbo lye olyi na aatekulu oyendji, mboka ya thigwa po kooyina, ihe ohaya mono oshimaliwa shaanona ye li moluhepo.

“Ongame lye itaandi pandula, ngele ondi na omauwanawa agehe ngoka. Ngeno okwa li ihandi yambidhidhwa kepangelo ngeno ondi li monkalo ya tya ngiini? Ta pula ngaaka.

Hugunina okwa popi ta ti, epangelo nali tsikile okugwanithila po wo yalwe ye li monkalo ya fa ye omauwanawa ngaashi ngoka a ningilwa. – vkaapanda@nepc.com.na


2022-03-10  Victoria Kaapanda

Share on social media