New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hishongwa ota pewa efumbiko lyopapangelo

Hishongwa ota pewa efumbiko lyopapangelo

2023-09-12  Victoria Kaapanda

Hishongwa ota pewa efumbiko lyopapangelo

ONGWEDIVA–  Omukondjelemanguluko ngoka a li wo omukaleliposhilongo, Hadino Timothy Hishongwa, otaka pewa efumbuko lyopapangelo Olyomakaya tage ya.

Hishongwa ngoka pethimbo a hulitha a li elenga enene lyoshikandjo Omhedi mOukwanyama okwa hulitha mesiku 1 Sepetemba nuumvo mOshipangelo shaMedipark mOngwediva, mepipi lyomimvo 80. 

Efumbiko otali ka ka ningilwa kehala lyokufumbika omapendafule kEnhana, moshitopolwa shaHangwena. 

Omuselekandhi Ester Hishongwa, okwa ti oshituthi dhimbuluko otashi ningilwa pegumbo lyawo, kOnekwaya moshitopolwa shaHangwena.

“Otatu ka tameka nomemorial mEtitatu, nomEtitano otaku ka kala omemorial ndyoka tayi longekindhwa kepangelo,’’ ta popi ngaaka. Ta ti, okwa kanitha omuholike gwe omunambili. 

“Omusamane gwandje okwa li kuume ka kehe gumwe. Okwali omukondjelimanguluko, ngoka oye gumwe gomomapendafule ngoka ga li ga kondjele oshilongo shika sigo lwa hugunina,’’ ta popi ngaaka. 

Ta ti, omusamane gwe okwa yambindhindha shinene, kombili yili moshilongo muka nena.

Hishongwa okwa kala omupeviminista guuministili waaniilonga okuza mo1990 sigo 1995, e taka ninga natango omupeviminista gwaagundjuka okuza mo1995 sigo 2005.

Konima okwa li a ningi omukalelipo gwaNamibia koBotswana, hoka a zi eta ningwa elenga lyoshitunda shaMhedi melelo lyopamuthigululwakalo guukwanyama okuza mo2019 sigo esiku lye lya hugunina. 

Okwa kala nanatango omugandji gomauyelele melelo lyopamuthigululwakalo guukwanyama moka natango a kala noku gwanithapo oombumbwe ndhilwe.

Okwa thigi ko omukulukandhi gwe, oshowo aanona ye li omugoyi. vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2023-09-12  Victoria Kaapanda

Share on social media