New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iihauto tayi yakwa uukatalika

Iihauto tayi yakwa uukatalika

2022-06-02  Victoria Kaapanda

Iihauto tayi yakwa uukatalika

Opolisi moshitopolwa shaMusati otayi indile moshigwana shi lopote kehe ngoka taka landitha okakatalika kaake shiwike mpoka ka zi.

Omukonakoni gwiimbuluma moshitopola shaMusati Moses Simaho okwa ti, oya lopotelwa uukatalika uyali wa yakwa miihauto mOshikuku.

Otaku hokololwa kutya uukatalika mboka owongushu N$22 300.

Ta ti kehe ngoka e na uuyelele kombinga yuukatalika tawu landithwa momapandaanda na lombwele opolisi yi li popepi naye.

Natango kape na ngoka ta fekelwa moshiningwanima shika, oshoka owa adhika ashike kau ko kiihauto mbyoka iyali.

Simaho ta ti, shoka kashi shi oshikando shotango uukatalika tawu yakwa miihauto moshitopolwa shawo.

Opolisi oya kumagidha wo natango ooyene yiihauto opo ya kale aluhe taya tala iihauto yawo uuna ye yi thigi po ethimbo kaayi na omukeeleli.

‘’Aafuthi ohaya yaka ko uukatalika kiihauto, omanga ooyene kaaye shi shi. Oyendji ohaya thikile taya hingi inaaya dhimbulula kutya oka kuthwa mo,” tayi kumagidha ngaaka.

Tayi fatulula kutya, okatalika ihaka dhimbululwa ethimbo olyo ndyoka.

Konima onkundana ndjika ya li ya pitithwa komalungula, oshigwana oshindji okwa li tashi nyenyeta kutya osha ndhindhilike kutya uukatalika ohau yakwa mo unene kaanangalashe.

Gumwe okwa ti, aanangalashe ohaya yaka ko uukatalika uuna ookasitoma dhe ya okupangela iihauto yawo, oshoka ihaka dhimbululwa ethimbo olyo tuu ndyoka.

“Unene oomeme ohaya kala muupyakadhi uuna ya fala iihauto yawo oshoka kaye na ontseyo yiiparte yoohauto,” ta popi ngaaka.

Taya ti, okatalika anuwa ohaka falwa kooscrap yard, oshoka anuwa oke na ondjundo oyindji nohaka futwa oshimaliwa oshindji.

Opolisi natango oya kumagidha wo natango omahala gokuviha nokulanda iitenda ga kale taga pula oombapila oshowo shoka tashi kwashipaleke kutya iitenda inayi yakwa.

- vkaapanda@nepc.com.na


2022-06-02  Victoria Kaapanda

Share on social media