New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likando ubata mali amañata asisole

Likando ubata mali amañata asisole

2023-04-24  Albertina Nakale

Likando ubata mali amañata asisole

Membala wa kopano ya Swapo wandu ya milao ya bubeli John Likando, ukupile kuli masheleñi amañata asuliwe kuli mayemo maswe mwalikambe za sisole mwanaha kaufela atatululwe. Naize kuyandulula ni pabalelo yelikani mwalikambe za sisole zene yolilwe kwamubuso wa bukoba kusiile miyaho mwamayemo maswe. Hane abulela kulwanela musulo wa 2023/24 wa sisole olikana N$6.2 billion, Likando naize kuna ni tokwahalo yakubabalela zeluwilwe ki sisole. 

“Miyaho ya sisole sanaha iyo zwelela pili naha isika lukuluha kale, mi buñata bwa yona sesupezi. Buñata neyahisizwe lisebeliso zetomezwi nako yakucinciwa, mi halubulela sesupezi hahulu,” nekubulezi Likando. Nabulezi hape kuli musha wamubuso wakuyemisa mapurojekiti, utisize kutotobela mwalikolo. Likando naize hala mapurojekiti alikolo alikana 14, ki amane feela afumani musulo. Ili Mpacha, Karibib, Leopard Valley ni tundululo ya kamita mwanaha.

 “Mapurojekiti amubuso atokwa masheleñi amañata. Haiba lutokwa sisole sakata, kuekeza falituso zeñwi zefiwa kimasole zecwale ka kutusa kutimisa mulilo, kuisa lico zalinanga ni kutatuba muunda. Zeo kaufela litokwa sisole sesina ni susumo mihañata hali beelwi masheleñi,” nekubulezi muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela.

Mwamusulo wa 2023/24, masheleñi alikana bolule ba N$180 asulezwi mapurojekiti amubuso, kuyandulula ni kubakanya likambe zasisole. Yeo ingelezi masheleñi alikana bolule ba N$124 hala kambe ya Leopard Valley, ni masheleñi alikana bolule babane hala kambe ya Karibib. Mpaca niyona ifilwe masheleñi alikana bolule babane kaba likiti zemyanda yemilalu (N$4.3 million), mi masheleñi alikana bolule ba N$47 asulezwi tundululo ya likambe kaufela za sisole mwanaha. Kacwalo Likando naize lisole zeñwi lisweli kuitukiseza mwalifasi, naha Namibia yona kusina ze eza. Kacwalo nakupile kuli kusuliwe masheleñi amañata.


2023-04-24  Albertina Nakale

Share on social media