New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NaCC a mana omakonaakono ge na sha naNamib Mills

NaCC a mana omakonaakono ge na sha naNamib Mills

2023-12-14  Correspondent

NaCC a mana omakonaakono ge na sha naNamib Mills

Ehangano lyoNamibian competition Commission (NaCC) olya mana okuninga omakonaakono ngoka ga li taga ningilwa ehangano lyoNamib Mills sho anuwa lya li lya tindi okulanditha onyama yiikwamawawa kaanangeshefa aashona naamboka yopokati.

Okakomisi hoka oka li ka mono omanyenyeto kutya Namib Mills okwa tindi okulanditha oonyama, mwa kwatelwa omahuli goondjuhwa, iindimba, omayi, oothingo nayilwe kaanangeshefa aashona naamboka yopokati, tali ti olyi na nale omulandi u ukilila gwiinima mbyoka.

Sho a yi moonkundathana naNampa omasiku ngaka, omukonaakoni gwa-NaCC, Lovisa Nghishe okwa ti omakonaakono oga pwa noga pewa elelo lyokakomisi lyi ninge etokolo. Ashike omukonaakoni nguka ina gandja uuyelele wothaathaa yaashoka sha monika po. “Sha ikwatelela kutya oshike sha taambwa ko naashoka inaashi taambwa ko, elelo otali ka gandja iizemo yomakonaakono moshigwana,” ta ti ngaaka nonando ina popya kutya shika otashi ka pula ethimbo lyi thike peni. Okwa gwedha po wo kutya ehangano lyo-NaCC okupitila moshikondo shalyo shomapekaapeko ohali ningi omapekaapeko ngaashi lya pewa oonkondo kokatendo kopaveta. Omukalo ngoka hagu longithwa ko-NaCC ogu li mondjila yimwe naangpoka hagu longithwa miiputudhilo yopoambanda.

“Omakonaakono oge na sha naNamib Mills sho anuwa a tindi okulanditha iinima ngaashi omahuli goondjuhwa, iindimba, onyama yiikwamawawa, omayi osho wo oothingo dhoondjuhwa kaanangeshefa aashona. Kape na esiku lyothaathaa lya tulwa po kutya elelo lyokakomisi otali ka pititha iizemo mbika uunake,” Nghishe ta ti ngaaka.

Okakomisi otaka indile wo opo aanangeshefa aashona naamboka yopokati ya longithe olopota yawo opo ya lopote omathigathano kaage li pauyuuki. Okwa popi kutya osha simana opo oongeshefa oonshona naandhoka dhopokati dhi inkondopaleke nomauyelele gen a sha nomathigathano momangeshefelo. Moonkundathana noNampa, omukonaakoni omukuluntu gwa-NaCC Taimi Amunkete okwa ti okakomisi oka li ka ningi omakonaakono moshimpungu gaagandji yuundjolowele shopaumwene nuumvo nomakonaakono ngaka oga pwa.

Iizemo mbika nayo oya gandjwa kelelo lyokakomisi nuuyelele mbuka otawu ka gandjwa wo moshigwana. Amunkete okwa ti omapekaapeko oga li taga tala nkene oshikondo shoka hashi longo nokuuva ko oondando dhasho. -Nampa


2023-12-14  Correspondent

Share on social media