Ozombepo zo vaÞi na Kanÿoo nga zepe ovarwire vo Tjisuta omasa-OGF

Home Otjiherero Ozombepo zo vaÞi na Kanÿoo nga zepe ovarwire vo Tjisuta omasa-OGF
Ozombepo zo vaÞi na Kanÿoo nga zepe ovarwire vo Tjisuta omasa-OGF

Nandarire ombura kombunda yo nÿiro ye ngunda ozombinika zo ruhoze no zo ku mu zemburuka ma ze kara ama ze pupu, kanaa  zemburuka oupwe pendje no ku horera o u panÿi, omerikwizikiro, omeriyandjero, omeripunguhiro no ku hino’ kuripurira kuye omwini kwe.

Indji ondjari ombinika yo Komiti yOtjiÞiro Otjindjandja yo Vaherero no Vambanderu, o Ovaherero and Ovambanderu Genocide Foundation, o u supi o OGF, ko tji kutu no vazapamwe va Hosea KamuÞuua Kanÿorozu. Oroviungura  ndazuko  o ourennga ko ngungu ye tji ya kutjururwe mo Lephalale mOrukondua rwa Limpopo mo South Africa.  Okomiti indji mu muna imba mbakara no ku ungurira OtjiÞiro Otjindjandja oruveze orure nu wina mbu ma vetjiwa omuyaruke Ombara Kanÿorozu nawa tjinga ava ungura popezu naye, ya hindire ombinika indji naimba tjiva vayo mba vazere ko ma zemburukiro omatenga wo nÿiro ya Kanÿorozu. 

Mo Namibia mwa zire ovimbumba peke peke mu mwari Ombara yOndjuwo wOuvara yo Nguatjindu nu wina yOuhonapare wOmbazu wa Kambazembi, Sam Kambazembi, eye ngwa nanene oruhundo rwe otjo mu kwatwa pamwe no mu yaruke Kanÿorozu. Otja tji ma pe zemburukwa ihe omuyaruke David Tuvahi Kambazembi, wa kaÞira mo Lephalale mo 2006 po ma tumbo wa Kanÿorozu ayari  mo u yenda wo ku ka kotora omaÞupa wa ihe omunene David Kaunjonjua Kambazembi. Kaunjonjua wari umwe wo varwe movita via Hamakari.

OGF otji maitja nai kaina kuuhara ama iriri Kanÿorozu poo oku tetera omambo omengi wo zo mbinika, nu gwari mo ma kutjururiro wo nguyu ko ngungug ye,   a tjaizera oku pendura no ku tutumuna ombepo ya Kanÿorozu kutja ii vatera oku riamisa otjirwa tjo Tjisuta komurungu, otjo ngunda tji tji hiyeya popezu no nÿoøeno. 

OGF maitja ombura ndja zuko Kanÿorozu tja wire, mo zo mbinika kuye pari  epura kutja otja tjeheruke rukwao, tjii hapo nambano otjirwa tjo Tjisuta mo mahi wo zo nganda tja ingipi?  OGF maitja indi epura nda hungama ozondekurona zo TjiÞiro mo mahi wo zo nganda uriri, nungwari azehe puzeri nganduu mo Namibia. 

Posia nandarire kutja Kandoo, na varwe kavetjiko, ozo mbepo zao avehe pamwe otja tji za kawana, ma ze yandja omasa omape nu mu nao otjirua tjo Tjisuta atji hara ombepo no masa yarwe.