New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vane va fya omeva mOmusati

Vane va fya omeva mOmusati

2021-04-07  Festus Hamalwa

Vane va fya omeva mOmusati

Moshitukulwa shaMusati omwa kolekwa efyo lovanhu ve li vane va fya eshi va wila momeva mexuliloshivike. 

Ava ova kwatela mo okaana keedula 12 oko ka fya eshi ka wila mediva lomeva li li mepya lambulavo. Commissioner Titus Shikongo okwa hokolola ta ti nakufya okwa ya kondobe yomeva i li mepya lambulavo omo a ka yowa nounona vakwao. Mupya munene okwa fila mo.

Nakufya oye David Samuel Kaanduka omukalimo womomukunda Oshitukafitu, moshitukulwa shaMusati. 

Shikongo okwa ti pefimbo tava yoo, Kaanduka okwa ya mokati komeva fiyo ta ningine ko. Ovakwapata vaye ova shiivifilwa efyo eli, nolutu laKaanduka ola twalwa kokila yoshipangelo kOutapi. 

Omulumenhu weedula 30 naye okwa fya eshi a wila metale komukunda Omaumba, moshitukulwa shaMusati.

Opolifi oya hokolola kutya nakufya okwa li va ka kwata eeshi metale nakaume kaye Osoondaxa efimbo longula. Nakufya vati okwa ya mokati komeva metale omu. Otaku hokololwa kutya metale omu na ondungu i li pokati ketale, mo omo a wila. Nakufya oye Moses Belena Shanyengange. Ovakwatapa vaye ova, nolutu laShanyengange ola twalwa kokila yopolifi kOkahao. Omakonakono opolifi otaa twikile.

Omulumenhu weedula 28 naye okwa fya eshi a wila momeva momukunda Iipandayamiti, moshitukulwa shaMusati.

Opolifi oya hokolola kutya nakufya okwa didilikwa e na oudu wopamadiladilo, nokwa li e lixulwa okumonika Etine lomafiku 29 Maalitsa pomikunda dopopepi. Nakufya oye Tuukondjele Petrus. Mefiku 01 Apilili olutu laPetrus ole lituwa mediva lomeva kounona eshi kwa li tava taauluka mediva. Ovakwapata vaye ova shiivifilwa efyo laye, nomudimba waPetrus owa twalwa kokila popolifi yaKahao.

Omakonakono opolifi otaa twakile.

Omulunhu weedula inadi shiivika Hilifavali Gideon Fudeni naye okwa fya eshi a wila mediva lomeva momukunda Iihamayonwe, moshitukulwa shaMusati. Opolifi oya hokolola kutya olutu la Fudeni ole lituwa mediva lomeva kokaana omanga kwa li takalifa oikombo efimbo lomutenya.

Ovakwapata vaye ova shiivifilwa efyo eli, nolutu laFudeni ola twalwa pokila popolifi yaKahao. Omakonaakono opolifi otaa tw ikile. Kakele koiningwanima yokuwila momeva, moshitukulwa shaShikoto omwa lopotwa namo efyo lokaana kena odula imwe ka fya eshi kawila mevela lotombo poundingosho momukunda Okankolo, moshitukulwa Oshikoto.


2021-04-07  Festus Hamalwa

Share on social media