Makete ambweshafala mwa Zambezi… sipatela ha sihuliswa

Home National Makete ambweshafala mwa Zambezi… sipatela ha sihuliswa
Makete ambweshafala mwa Zambezi… sipatela ha sihuliswa

KATIMA MULILO – Mayemo amakete mwanaha abonahala kumbweshafala kuzwa naha ilukuluha, muuso haunze ulika kubona kuli usebeza katata kutisa cinceho. Mwasilimo sa 2023 Namibia nena ni lipatela ze 36, lipatelanyana zehulisizwe ze 56 ni lipatelanyana ze 322. Kono kufumana lisebelezo zamakete sihulu mwalibaka zamatakanyani isali butata. 

New Era ne ikopanyize ni muzamaisi wa likolo swalelele mwasikiliti sa Zambezi Yolanda Lisho, kutalusa sikiliti mosizwezipili hala makete. “Lisebelezo za makete mwasikiliti se lihulile. Muuso ulikile katata kucimbula makete mwasikiliti, inge kufa misebezi kwa babeleki bamakete, kufa milyani, ni lisebeliso, hamoho cwalo nikuyaha miyaho,” nekubulezi Lisho.

Mwakutahisa lisebelezo mabapa ni sicaba Lisho napatuluzi kuli mwakubata kufukuza taba ya kushimbulela bakuli kwa Rundu ni Windoko sipatela sa Katima Mulilo sika huliswa. “Kulukisa kuli babeleki bakaba babakai kufelile. Kuyandulula muzuzu walimbututu zepepiwa nako isikafita kale kufelile. Muyaho wamimbeta ye 16 wakukungulela batu kwatuko ufelile, mi so sebeliswa kisicaba kakusebelisa lipatelanyana zefumaneha mwalibaka zamatakanyani,” nabulezi.

Bakeñisa kutokwa limotikala za sipatela, likolo likalimanga za kwamukunda. Kono nihakulicwalo, lipatelanyana zafumaneha. Zeñwi lisweli kuyahiwa inge kwa Muzii, Malengalenga, ni Linyanti. Lipatelanyana zehulisizwe lifumaneha kwa Impalila, Shuckmansburg, Ngoma, Lusese, Masokotwani, Kanono, Kaenda, Sibbinda, Choi, Sangwali, Chetto, Lisikili, Bukalo, Ngweze, ni Mavuluma. Kono sikiliti si sa tokwa baoki. Kakuhupula mueteleli wanaha nyandi Hage Geingob nakupile sicaba kubabaza taba ya Namibia iliñwi naha ili`nwi.