New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mapokola baswala mikotana ye 41 ya matokwani

Mapokola baswala mikotana ye 41 ya matokwani

2019-02-21  Helvy Shaanika

Mapokola baswala mikotana ye 41 ya matokwani

ONHUNO – Mapokola mwasikiliti sa Ohangwena nebasweli muuna wa lipisinisi, yana fumanwi ni mikotana yemashumi amane ka ulimuñwi (41) yamatokwani, ili tombolotuna yesika swalelwa kale mutu mwanaha Namibia. Yomuhulu wa Sipokola mwa sikiliti sa Ohangwena Shinedima Shindinge, naize motikalatuna yene sebelisizwe kuisa likota zakuyahisa kwa mbowela wanaha nefumanwi ni mikotana ye 41 ya matokwani ipatilwe mwahala likota. Mwa mukotana ni mukotana nekufumanwi tuñoto totu mwanda twa matokwani. Shindinge naize teko ya matokwani ikazibiswa hande kakuli nebana niku abeya fasikala. Yanyazwa naitumelezi kwamapokola kuli matokwani neli ahae.

 Shindinge naize motikalatuna neyo zwela kwanaha South Africa mi nekeni mwanaha Botswana, nikuto kena mwanaha Namibia kakufita mukwakwa wa Rundu kuya Nkurenkuru. Yanyazwa natamilwe kasamulaho mapokola nebasebezwi kilimembala zasicaba. Shindinge nakupile sicaba kuno biha likezahalo zakulekisa matokwani. “Batu ba basinya naha yaluna, basinya bukamuso bwa bana baluna. Habana ni matokwani acwana bayokenya bana baluna babasali kwalikolo misebezi yakulekiseza bana balikolo babañwi. Kitaba yezibahala kuli ifofaza booko. Kikalibaka leo bana baluna basiyala hahulu kwalikolo. Milalo yaluna hala balekisi ba matokwani iswanela kucinca, batu ba baswanezi kufumana likoto zebukiti,” nekubulezi Shindinge.


2019-02-21  Helvy Shaanika

Tags: Oshana
Share on social media