New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yaali ya mangwa nomiinga goompanda

Yaali ya mangwa nomiinga goompanda

2024-04-17  Victoria Immanuel

Yaali ya mangwa nomiinga goompanda

Opolisi yaNamibia oyi li molukongo lwaalumentu yane ya li pamwe nayakwawo yaali ya mangwa nomiinga goompanda ge li gane.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa ti oshiningwanima shika osha holoka Osoondaha mEtosha moshitopolwa shaShikoto.

Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka yahamano oya li ya yi mehala lya gamenwa, ano mEtosha shaa li paveta e taya dhipaga oompanda mbali. 

Aalumentu mboka, gumwe gwomimvo 33 oshowo gwomimvo 44 oya mangwa, omanga yakwawo yane ye shi pondola okumatuka po. Omukuluntu gwokukondolola iiyamakuti mEtosha Ndahangwapo Kashihakumwa okwa kumagidha oshigwana shi hulithe po okudhipaga iiyamakuti ya gamenwa mEtosha. “Iiyamakuti ngaashi oompanda, oondjamba oshowo oongaka oonkalamwenyo dhawo odhi li moshiponga oshoka oyo unene hayi dhipagwa omolwongushu yiilyo yawo,” Kashihakumwa ta ti ngaaka.

Ta ti, nonande ope na egameno lya kwata miiti okukeelela iiyamakuti kaayi dhipagwe kaashi li paveta, natango oshigwana ohashi kambadhala okulongitha oompito adhihe okukonda ooveta ndhoka.

“Otwa ndhindhilike kutya aantu mboka haya dhipaga iiyamakuti ya gamenwa, aanafaalama ye li unene moluhepo taya tumwa kaanangeshefa  oshowo mboka ye li popepi niiyamakuti,” omugandji gomauyelele muuministeli womindhingoloko Romeo Muyunda ta fatulula ngaaka.

Muyunda okwa popi ta ti, omimvo dha piti mEtosha omwa kala nokulopotwa iipotha yaantu taya ikuthile ooveta dhokudhipaga iiyamakuti, moka mwa kwatelwa edhipago lyoompanda, aantu ya adhika nomiinga goompanda, nayamwe ye na omiinga goondjamba oshowo onyama yiiyamakuti yilwe ya gamenwa. 

“Aagameni yiiyamakuti momahala ngoka ge na iiyamakuti omimvo dha piti oya kala taya longo nuudhiginini okugamena iiyamakuti oshowo okumanga mboka taye yi dhipaga,’’ ta po pi ngaaka.

Muyunda okwa indile oshigwana shi longele kumwe nuuministeli wawo oshowo opolisi okulopota iiningwanima yoludhi ndoka.

Ta gwedha po kutya iiyamakuti oyi na okugamenwa molwongushu yawo. -vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 

 

 


2024-04-17  Victoria Immanuel

Share on social media