• April 19th, 2019
Login / Register

Baba nyazwa balukululwa bakeñisa kutokwa bupaki


Aron Mushaukwa KATIMA MULILO – Basilezi baba nyazwa ili limbelela zasikwata sesibata kupuma sikiliti, ili sesizibahala ka Caprivi Concerned Group (CCG) bane batamilwe Lasunda viki yefelile mi nebafilwe likoto zakubata kupuma sikiliti, kuhana kulatelela taelo ya mapokola kuli basike baeza mukopano ni kushomaeta mifilifili mwasicaba nebalukuluzwi musihali wa Labune mi muuso nozwisize muzeko one ubata kubazekiseza, bakeñisa kutokwa hande bupaki. Basilezi, Edwin Samati, Chrispin Kakula, Event Linyando, Aldrin Mahulilo, Braster Kakula ni Thomas Mulonga nebazwile kaufela mwasitokisi pili lihola ze 48 kuzwa foba hanelwa kupikela tolongo fande lisikafitelela kale, hane babonahalile mwakhuta ya muatuli yomunyinyani ya Katima Mulilo Labubeli. Lipaki za sipokola zene bulezi niba New Era nebaize muuso neusina hande bupaki mapokola hane bailo tama sikwata kwa Liselo Lasunda, libima zelishumi kwanda Katima Mulilo, hane babata kueza mukopano wa sicaba. Mapokola nebalumela kuli taba yene swanela kuyo ambolwa neli kuongaonga batu babasana nimuhupulo wakubata kupuma sikiliti sa Zambezi kwa naha Namibia. Kono cwale kuse kulemuhilwe kuli mapokola nebasina bupaki bobu tiile kusupeza kuli sikwata nebabata kuyo ambola zakupuma sikiliti. Niha kuzibahala kuli kikunutu yeli fapatalaza kuli sikwata sibilaela kuli muuso usweli kuicanganisa hala kupo yabona yakuli babe ningambolo ya lipolitiki, ni kopano ye hanisizwe ya UDP, ni mueteleli wayona wa musupali Mishake Muyongo yana sabezi mwa Botswana ili teñi nailo sabela kwa Denmark, kono kanako yacwale balukuluzwi.
New Era Reporter
2018-07-16 09:43:08 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...