• July 19th, 2019
Login / Register

Baituti babashebile mwa Zambezi, ‘bakungulezwi kwatuko’


n Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Baituti babato eza balishumi ka babalalu kuzwelela mwasicaba sesishebile mwasikiliti sa Zambezi babailaela kuli habafiwingi masheleñi akuitusisa kabunako. Masheleñi awo azwelela kwaofesi ya Mubakweli ku Mueteleli wanaha, kanzila yamutai obona zasicaba sesishebile. Ba New Era nebazibisizwe kuli kuzwelela makalo asilimo se, masheleñi aswanela kubukeleza litokwahalo zeswanasina kuleka milola ni lico ataha kakulyeha. Mwakweli ya Sope ni Yowa baituti bao buñata bwabona bakena kwasikolo sesipahami sa Zambezi Vocational nebasika amuhela masheleñi abona mi neba filwe feela mwakweli ya Lungu. Kono kutisa cwale habasika amuhela kale masheleñi akweli ya Liatamani ni Lungu. Batu babali mabapa nibaituti bao ili bababulela nibona zazi ni zazi babashwela makeke. Bane babulezi niba New Era bane basalati kuzibwa nebaize buñata bwabaituti sebaikutwa kuzwafa mi babata kutuhela sikolo, kabaka la matata abatalimani niona. Ba New Era bautwisisa kuli muuso kiona obalifela nimali amaino, kakusebelisa bayemeli ili babalifa mali kwabañi bamandu. Kono tifo yamaino niona yaliehanga mi hañatañata bañi bamandu kobaina bafumbanga kubaleleka. “Ofesi yebona zasicaba sesishebile ibakungulezi kwatuko, mi ibasiile banosi, muhupule kuli habazwi kwasikiliti seo, kacwalo bakatazeha hahulu. Hañatañata balizeza bayemeli babona, malaiti aluna afelile ni cwalocwalo. “Nihaike kuli yomuñwi wakula hakuna tuso yakumuisa kwasipatela, kuswanasina bayumbezwi feela ko kuli baiponele,” nekubulezi mutu yomuñwi. Bayemeli babona banyaza baofesi yamasheleñi mwaofesi ya Mubakweli ku Mueteleli wanaha, kuli kibona babalyehisa masheleñi. Kubata kufumana likalabo kuzwelela kwaofesi yebona zasicaba sesishebile nekupalile.
New Era Reporter
2018-05-21 11:11:52 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...