New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balwanisi bataba yakupuma sikiliti banyaza bakwenuheli

Balwanisi bataba yakupuma sikiliti banyaza bakwenuheli

2019-11-18  Aron Mushaukwa

Balwanisi bataba yakupuma sikiliti banyaza bakwenuheli

KATIMA MULILO – Sikwata sene sipangilwe cwalecwale ili sesibata kulwanisa milelo yakubata kupuma sikiliti sa Zambezi kwanaha Namibia, sinyazize likezo zalikwata zena ni maikuto abukwenuheli mwasikiliti sa Zambezi, sihulu sikwata sa Caprivi Concerned Group (CCG), ni sikwata sababalehi bane bakutile kuzwa kwa Dukwe, sesili mwatasa kopano yehanisizwe ya UDP. Muuna wa lipolitiki yana sabezi kwanda naha Mishake Muyongo, kiyena muetapili wakopano ya United Democratic Party (UDP), ili kopano yebaselisa babalehi babakutile kwa Dukwe nibakatengo ka CCG mwakubata kupuma sikiliti. 

Hana bulela kubamakande viki yefelile muinasipula wakatengo kakalwanisa milelo yakubata kupuma sikiliti Charles Siyauya, naize mihupulo yakubata kupuma sikiliti sa Zambezi kwanaha Namibia, ihuwelezwa feela “kisikwatanyana sabatu babana ni maikuto akuli bayemela buñata bwabayahi basikiliti sa Zambezi. Lubata kuhupulisa sikwata seo kuli nelusika baketa kuli baluyemele, mi hape haluweli mwalitolo zabona zakubata puma sikiliti sa Zambezi kwanaha Namibia. Lubana ba Namibia mi halulumelelani nimaikuto abukwenuheli,” nekubulezi Siyauya. Nazwezipili kutalusa kuli sikwata sahae silemuhile kuli sikwata sabakwenuheli balela kutisa mifilifili kanako yaliketisa zakuketa bayemeli bandu yamilao ni mueteleli wanaha.

 Nazwezi pili kubiza bakwenuheli kuli “kilila zakozo ni zwelopili”. Siyauya nakupile bayahi basikiliti sa Zambezi ninaha kabupala kuli baikambote nikuli banyaze “sipolofita sabuhata sabukwenuheli. Ye hakitaba yamushobo, kono kipilaelo yanaha kaufela yetokwa swalisano kuli lulwanise litaba zabukwenuheli. Kacwalo lukupa bayahi babañwi banaha Namibia babalata kozo kuli baluswalise mwakulwanisa bukwenuheli,” nabulezi. Nakupile muuso kuli utalime taba yakutusa bane bakutile kuzwa kwa Dukwe, kakubafa likelezo mi ubulela kuli kalulo yeo ‘’ika baeza bayahi sakata babaka kona kubapala kalulotuna mwakuhulisa naha.” Kono nasabisize kuli haiba “lila ze zakozo bazwelapili nimifilifili yabona, luka ongaonga batu kaufela babalata kozo mwanaha Namibia kuli lube nikucaula kwakulwanisa bukwenuheli.”


2019-11-18  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media