New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Erongo ihulisa mayemo palo hainze iekezeha

Erongo ihulisa mayemo palo hainze iekezeha

2020-07-27  Eveline de Klerk

Erongo ihulisa mayemo palo hainze iekezeha

WALVIS BAY – Lisebeliso zeñata ni batu bakalumelwa kwa sikiliti sa Erongo, mi lipatela za kwamukunda likafiwa maata akutatuba, kuli mundendende wa baba tatubiwa hala kakokwani ka Korona ufezwe kwa Walvis Bay. Likwambuyu wa Mañusa Peya Mushelenga, nazibisize Labune kuli katengo ka makwambuyu kalaezi liluko la makete, kuli lishimukele kufa misebezi kwa babeleki ba makete kuyo imulula babeleki bamakete baba imezwi, ili bane baize viki yefelile kuli haba kwanisi hala musebezi wa kubabalela bakuli, ili osweli kuba anya ni kubaimela. Bakeñisa kuli libaka zakubeela batu kwatuko li imezwi hahulu.

Sikiliti sa Erongo sina ni babeleki ba makete babalikana 80, mi babañwi hala bona baswalezwi kakokwani ka Korona, mi babañwi bakwalezwi kasamulaho akuba bukaufi ni babaswalezwi kakokwani ka Korona. Liluko lifitelize kwapata tatubo yababa wela mwasikwata sa basilelezi, ili kuli balukulukwe kapili. Likwambuyu wa mañusa nabonisize kuli liluko la misebezi ni linzila lilukise limotikala ze 45, zene lisika iswa kabunako kwa sikiliti, mi za kekezo ze 45 lilukiswe ki maluko amañwi ni tutengo, kuli liyo sebeliswa mwakulwanisa ka kokwani ka Korona.

“Katengo ka makwambuyu kafile taelo hape kwa liluko la mabasi, silelezo ni buiketo kuli libonane ni katengo kasikwama sa naha, kuyo kupa masheleñi akekezo alikana bolule bamashumi amabeli ka babalalu (N$23 million) aka sebeliswa mwakulwanisa Covid-19,” nelubulezi Mushelenga. Naha Namibia italimani ni kuekezeha kwa palo yababana ni kakokwani ka Korona mwa liviki zefelile, mi likwambuyu wa makete Dr Kalumbi Shangula nakilile azibahaza Labune, bamwanda kaba mashumi amabeli bane bafumanezwi kakokwani hala ba 522 bane batatubilwe.
Ba mwanda kabasilezi basimuluha kwa tolopo ya Walvis Bay, baketalizoho kwa Swakopmund, basupile mwa Windoko, mi kwa Katima Mulilo ni Keetmanshoop neku fumanehile alimuñwi kokuñwi ni kokuñwi. “Kaufela abona ki bayahi ba naha Namibia mi ba mwamayemo sakata. Lipatisiso hala batu bane babile bukaufi ni bona likalile,”nekubulezi Shangula. Nabulezi hape kuli kutisa cwale ba 19 782 seba tatubile, mi ba 1 522 neba swalezwi ka kokwani ka Korona, mi ba 657 kanako ya cwale bakwalezwi. Palo ya babatimezi isali 7, mi batu ba 69 bafolile kutisa cwale.


2020-07-27  Eveline de Klerk

Tags: Erongo
Share on social media