New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / FNB itusa pabalelo yalitapi mwa Zambezi

FNB itusa pabalelo yalitapi mwa Zambezi

2019-06-24  Staff Reporter

FNB itusa pabalelo yalitapi mwa Zambezi

Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Panka yapili yanaha Namibia ineuzi masheleñi alikana N$775 000 kutusa mwakulwanisa bundui isi kamulao mwalilimo zetalu, kwasibaka sapabalelo yalitapi sa Sikunga mwasikiliti sa Zambezi.

Sibaka sapabalelo yalitapi sa Sikunga situsiwa kisibaka sapabalelo yalifolofolo sa Sikunga ni Khuta yasizo ya Masubia, hamoho cwalo nitutengo totuñwi twabupoti. Teñi kuna nisibakanyana mwanuka ya Lyambai koo litapi libabalelwa. Kikalulo yanuka yalibima zelobapeli koo, litapi zababalelwa nikulumelelwa kuli lizwale kusina kulisitatalisa. Bababaleli balishumi kabaketalizoho bafilwe musebezi teñi kusileleza nikubabalela sibaka. “FNB itamile kubukeleza limbule mwanaha yaluna mi ñohola nelubile nikabelo mwamapurojekiti alishumi kaamane, ili teñi silelezo yalimbule kona pono. 

Lubata kuitumela kwasikwata sapabalelo yalitapi sa Sikunga kamusebezituna, mwakusileleza limbule, sihulu mwasikiliti sa Zambezi,” nekubulezi muzamaisi wapanka yapili yanaha Namibi mwa Katima Mulilo Allan Matengu. Dgini Visser wakatengo ka Gondwana naize, “Pabalelo yalimbule zaluna ikona feela kukonahala haiba tutengo twaminahano yeswana nisicaba babeleka hamoho mwapabalelo.” Katengo ka Gondwana nekaitumezi kwapanka ya FNB kwaneulo yateñi yabutokwa hala pabalelo yalitapi mwa Sikunga. Bababaleli balitapi ba Sikunga babapala kalulotuna mwakubukeleza limbule mwanuka ya Lyambai, sihulu mwasibaka sa Sikunga, ili kubulukela litapi masika akwapili. Tuso yapanka ya FNB ikatusa hahulu bababaleli mwamusebezi wabona. Katengo ka Gondwana kakabona kuli swalisano yateñi nipanka ya FNB ya Namibia nibababaleli ba Sikunga yatiya, kuli kube nituso sakata kwasicaba sa sikiliti sa Zambezi.
 


2019-06-24  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media