• July 18th, 2019
Login / Register

Halubayahi ba Caprivi, lubayahi ba Namibia – Sioka


Albertina Nakale Windhoek-Likwambuyu yabona Zakulikanelela kwa baana ni basali, ni pabalelo ya banana, Doreen Sioka use anyazize batu bao baba ipiza kuli kibayahi ba Caprivi kapa Zambezi kuli kibona baetapili bakubata kupuma sikiliti sa Zambezi kwa naha Namibia. Sioka hana bulela Mwandu ya Milao Labubeli naize batu babazwa mwa sikiliti sa Zambezi hakibayahi ba Caprivi kapa ba Zambezi sina mobahupulela batu babañwi, kabatu bao nebapepezwi kapa nebahulezi mwa Zambezi. Naize kaufela abona ki bayahi banaha Namibia mi kaufela yaipiza kuli ki muyahi wa Caprivi kapa Zambezi ulumelelana nimaikuto akupuma sikiliti. “Balubiza kuli bayahi ba Caprivi kapa ba Zambezi. Lubayahi banaha Namibia. Luna nibuizibahazo bulibuñwi. Baetapili bazeo – mwendi balumelelana ni maikuto akubata kupuma sikiliti sa Zambezi kuli ibe naha ya Caprivi. Miseto ya Namibia inelezi, haisutiswi. Miseto ya likiliti yakona kusutiswa. Kamutala, Mukwe kapa Kavango neabilwe habeli,” nabulezi hana fapuhile mwa liñusa lahae fataba yamanyalo abanana hamoho cwalo nimikwa yemaswe yehatisa litaba zeo. Sioka nafile mamela kubabanca kusaitenga mwa litaba zakubata kupuma sikiliti. “Niutwa kuli batu nihaike mwa mitende baipiza kuli bayahi ba Zambezi kakuli babata kuambuka taba yakuli kibayahi ba Caprivi. Hakibayahi ba Caprivi kapa ba Zambezi, kibayahi ba Namibia. Sina hanise nibulezi miseto yalikiliti yakona kusutiswa, kuba nicinceho. Nihamukaya kwa Europe, hamuna kubizwa kuli muyahi wa Caprivi, kono mukabizwa kuli mubayahi ba Namibia. Kona buizibahazo bwa mina, nihaiba mapampili aluna abuizibahazo añozwi Namibian, isiñi Caprivian, nihaiba sibaka sakupepelwa, bakali nopepezwi mwa Oshakati kapa Kunene, kono haukonwi kubiziwa kuli Oshakatian, Taba yeo mane kiyangana? Nihaiba mubizezo ocwalo ha’utwahali hande.” Sioka nafile mamela kuli batu babazwa mwa Zambezi basike banyazelezwa, naize nibona nebalwanezi tukuluho yanaha. “Nibata kufa mamela, niluna nelulwanezi naha ye. Haluswaneli kukungulelwa kwatuko. Nihaiba bayahi ba Morocco baziba kuli nelulwanezi naha ye.” Na alabela kwatuso nimukekecima mubuso wa Namibia ubonisa kwa batu ba Western Sahara mwa mulelo wa bona wa kubata tukuluho, mi kuakalezwa kuli naha Morocco isabisa kuli ikaeza lipatisiso, kakuli iakaleza kuli naha Namibia ihatelezi yeo nezibahala sapili kuli Caprivi Strip. Namibia ise ibonisize hañata-ñata kuli haina kukatala kapa kupumula mwa kubona kuli naha Morocco – yeo cwanuñu nekutiselizwe mwa katengo ka African Union (AU) – itokolomoha kamaiso yayona hala Western Sahara. Mueteleli wa naha Hage Geingob kiyomuñwi wa baeteleli babatompeha banaha Namibia babase babonisize takazo yakubata kuli batu ba Western Sahara bafumane tukuluho, kulatelela mutala wa Sibuabui wa Ndu ya Milao Peter Katjavivi, ni Likwambuyu yabona zakwanda ‘naha Netumbo Nandi-Ndaitwah. Hanabulela kwa mukopano wa buketalizoho wa Lifasi la Africa mwa Cuba, Geingob mwa kweli ya Mbuwana napatuluzi kuli Morocco ilela kutisa mulelo wa kubatisisa naha Namibia kaku akaleza kuli ihatelezi Caprivi Strip, kakuli Morocco ilumela kuli sikiliti sa Zambezi kinaha yeikemezi. Geingob naize mulelo wa Morocco utaha kabaka lamulelo wanaha Namibia wakubata kuli Western Sahara ifumane tukuluho. Morocco nengile Western Sahara kasilimo sa 1975 mi kuzwelela silimo seo, ise ihanile likupo zabatu ba Saharawi kuli bafumane tukuluho. “Halukoni kulibala balikani baluna. Halukoni kulibala batu ba Saharawi. Ba akaleza kuli luna nimatata mwa Caprivi (Zambezi). Babulela kuli bakayo batisisa Caprivi, kakuli halukuzi hala taba ya Western Sahara. Kimulelo omunca kuzwelela kwa naha Morocco (kubata kuluyemisa). Haluna kukutela mwa mulaho,” Geingob nabulelezi bayemeli ba 170, kungelela cwalo nibayemeli ba Cuba.
New Era Reporter
2017-10-30 09:33:19 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...