New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iipinge a pandula epangelo eshi la nyamukula ovanafikola 

Iipinge a pandula epangelo eshi la nyamukula ovanafikola 

2021-08-02  Festus Hamalwa

Iipinge a pandula epangelo eshi la nyamukula ovanafikola 

Hamushanga wevava lovanyasha mongudu yoSwapo koshikondo shehongo Hofni Iipinge okwa ota ti okwa pandula epangelo laNamibia eshi tali ka yambidida ovanafikola veli 16185 ava kwa li tava kwena va pumbwa oshimaliwa sho ku lilongifa.

Ovanafikola ava otava ka pewa oshimaliwa tashi di koshikefa shehangano loNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF), ha li kwafela okufutila ovanafikola veli koipupudilo yopombada.

Iipinge okwa ti ovafikola veli 23 000 okwa li va ninga omaindilo oku pewa ekwafo koNsfaf, omo ovanafikola veli 17384 kwa li ve shipondola okukala va mona oshimaliwa. Ovanafikola veli 16185 ovo kwa li va pewa oshimaliwa, omanga veli 1200 ka kwali va pewa oshimaliwa shaashi vati ouministeli ka kwali u na oshimaliwa ya wana okufutila ovanafikola aveshe.

Okwa ti ota mbilipaleke eshi ovanafikola aveshe va shanga omakonakono nonande vamwe ina vafuta. Ta t iota fi oshisho opo ovo va xupa ko navo va futilwe.

“Onga ndili hamushanga wevava lovanyasha koshikondo shehongo ohandi kwashipaleke kutya ehongo kokoipupudilo moNamibia otali dulika okufutwa kovanafikola. Ehongo inali pumbwa okukala lina ondilo unene,” Iipinge ta ti.


2021-08-02  Festus Hamalwa

Share on social media