New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kakokwani katisa tiyeho ya mizeko

Kakokwani katisa tiyeho ya mizeko

2020-06-22  Albertina Nakale

Kakokwani katisa tiyeho ya mizeko
Top of a Page

Likwambuyu wa Liluko la Milao Yvonne Dausab, ubulela kuli nihaike ofesi ya milao isebelize katata kutalimana ni butata bobutiswa ki kakokwani ka Covid-19 mwanaha, mokuñwi nekupala. Dausab yana bulela mwandu yamilao naize kakubona kuli kalulo ya kukwala naha neli ye bukiti, lifosi zekulubelwa zene lili mwasitokisi ni zene lili kwande nelisakoni kunga misipili kacwalo mizeko neiswa kwapili mwanako yebato likana likweli zepeli.”Ona kekezo ya misebezi ye tisizwe ki butata itahisize kuimelwa kwa likhuta zaluna zenyinyani, kuli lisebeze katata kuli taba yakusa lyehisa likatulo italelezwe,” nabulezi.

Nihaike likhuta nelisika kwala minyako kanako ya kukwalwa kwanaha, naize mayemo acwale afofalize hahulu likhuta. Hala kalulo ya bu 25 ni likalulo zeñwi za 24 ni 25 zamutomopuso wanaha, likhuta libapala kalulo yetuna mwanaha kanako ya putako ya naha. “Ki kwabutokwa kubulela kuli nihaike zeñwi nelisakonwi kuezwa, mi litaba zeñata neli isizwe kwapili, kamaiso ya mulao neboni kuli iyelela ni kamaiso ya lifasi kaufela hala mulao sihulu hala batu babanyazwa babali mwasitokisi,” Dausab natalusize. Naize taba yeo iama lihola ze 48 teñi babanyazwa neba bonahala mwalikhuta, mi bane basiala mwasitokisi neba sebelisa litukelo zabona zakukupa kuli balibelele mizeko kwande. Nabulezi hape hala taba yakuli likhuta likemezi nikuli taba yeo iswanela kubabazwa, ili kuli sepo ya sicaba mwalikhuta itisezwe. 

Kakuba muzamaisi wa mulao nabulezi hape kuli bamulao bana nikuikola sepo ya sicaba ili kuli basebeze katata. Khuta Yetuna nekile yatiseza kuli likatulo zamulao kuli likutekwe bamulao basike kubonisa sobozi. “Kuli kutokwe sobozi likhuta liswanela kuikemela. Kuli li ikemele likhuta lisike kukatazwa, kunyaziwa kapa kutukufazwa, Kacwalo liswanela kuba kwahule ni kusundwa ki tutengo twa naha kapa tutengo tufi kamba tufi nihatuna ni maata cwañi,” likwambuyu nabulezi. Nabulezi hape kuli khuta yebundume yesina sobozi ye ikemezi kiya butokwa mwakamaiso sakata ni kuhulisa sifumu sa naha. Naize taba yeo hai memi feela balipisinisi kono bayahi banaha babaitinga kuba mulao kukuteka, kuzwisezapata ni kubukeleza liswanelo zabona.


2020-06-22  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page