New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Katengo ka makwambuyu kalwanisa bubangoki

Katengo ka makwambuyu kalwanisa bubangoki

2020-10-26  Staff Reporter

Katengo ka makwambuyu kalwanisa bubangoki
Top of a Page

Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Hala kulwanisa bubangoki bwa kubulaya basali mwanaha Namibia,  katengo ka makwambuyu kwamukopano wakona bu 16 wakueza milao, nekanyatezi kuli muuso unga bubangoki kuba sila sa buntu. Katengo ka makwambuyu kafile Ngambela Saara Kuugonelwa-Amadhila, kufa piho mwandu ya mialo hala taba yeo, isi muleo wakuli kube ni nako yaputako mwa naha. Katengo ka makwambuyu, nekanyatezi cwalo kuli bababona za kubuluka mulao, batiiseze kuno zamaya mwahala sicaba mwalikiliti kaufela.

 Nikuli limembala za sicaba lisusuezwe kutusa ni kufa lipiho zabutokwa mwatwaniso yabubangoki mwa mabasi. Maluko acwale ka liluko la zakulikanelela kwa baana ni basali, liluko la kulwanisa bunjebwe ni pabalelo ya sicaba, ni liluko la litaba zamabasi ni miseto, hamohocwalo ni liluko la buiketo ni silelezo. Afilwe busebezi wakutiiseza mitayi yelwanisa za bubangoki mwamabasi. Mwakutiiseza twaniso ya bubangoki mwa mabasi, katengo ka makwambuyu kanyatezi taba yakubabaza bupokola bwa mwalibaka zamaino, kakuba musebezi wabayahi kaufela mwanaha Namibia. 

Zeo halili cwalo maluko kaufela ni liofesi zamuuso, lielezwa kutaleleza zene kile zayo kandekwa kwamukopano wabubeli wanaha wa kulwanisa bubangoki mwa mabasi. Katengo ka muuso neka laezi liluko leli bona zakulikanelela kwa baana ni basali, kuongaonga kutaleleza milelo yefilwe, nikufa lipiho kwakatengo kakaeleza hala litaba zabubangoki mwa mabasi, ili kaka etelezwi ki Ngambela.


2020-10-26  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page