New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Liswani III ukupa babali kwa Dukwe kukutela kwahae

Liswani III ukupa babali kwa Dukwe kukutela kwahae

2018-08-06  Staff Report 2

Liswani III ukupa babali kwa Dukwe kukutela kwahae
Nicholas Chaka Bukalo – Litunga wa Masubia Kisco Liswani III nakupile bayahi banaha Namibia, bamianda yelobapeli babasali mwa Dukwe mwanaha Botswana kuli bakutele kwahae kusina kapelezo. Liswani III nabulezi manzwi awo kanako yakutabela mukiti wa sizo wa silimo wa Vekuhane kwamuleneñi wahae kwa Bukalo, ili teñi Mubakweli Kumueteleli wanaha Nangolo Mbumba, ni makwambuyu hamoho cwalo nilikiti zabayahi banaha nebakamuhezi teñi. Mwa manzwi ahae ane abalezwi ki Bennet Kangumu, yomuhulu wa mutayi wa sikolo sesipahami sa Namibia mwa Katima Mulilo, mulena wa Masubia na elelize babanca kuli baikole tukuluho hande kakuli nesikataha mahala. Mwakunyaza bababata kupuma sikiliti sa Zambezi kwanaha kaufela, nakupile bayahi banaha Namibia mwa sikiliti sa Zambezi kuli babukeleze kozo nikusileleza naha Namibia. Nasepisize muuso kuli “hakuna kulyangana” mwahala batu bahae kokutisa lipuzo zakuli Zambezi kikalulo yanaha Namibia, “kakuli kucwalo mi ikasiyala cwalo kuya kuile. Mi hape nahakanyeha kuli tutengo totuñwi totuli mwa sikiliti sa Zambezi tukalumelela litaba zakubata kupuma sikiliti mwalibaka zabona, kakuya kamanzwi abona,” nabulezi kakusupa kwa malena babañwi babase bahanile likezo za CCG. Naize ulumelelana nimulelo wa muuso wakuli babali mwa Dukwe bakutele kwahae. “Liswani III nabulezi hape kuli ukomokiswa kitaba yakuli Silozi singiwa kibayahi banaha Namibia babañata kuli kona feela mushobo olutiwa mwasikolo nihakuna nimishobo yeñwi sina Sisubia, Siyeyi, Sifwe, Simbukushu hamoho cwalo ni sikwengo. Ubata kuli mishobo yeñwi niyona ino itutiwa kwasikolo mi taba yeo ikatisa puluko yasizo. “Lukatazwa kikufefuka kokukatisa kuli nako hainze iya sizo silibalwe. Taba ye kiyaniti kakuli bana baluna habaituti mishobo yabona kwasikolo kakuli Silozi singiwa kuba mushobo wamañi ni mañi,” nekuhatelezi Mulena Liswani III. Nakupile muuso kuli utalime taba yakatengo kakabukeleza sizo mwanaha ili kaka bapala kalulo yetuna mwakubukeleza mishobo mwanaha Namibia. “Mushobo kinzila yeo sizo seluikola kachenu sikona kubukelezwa. Kuli sizo saluna sipile kuya kuile luswanezi kubukeleza mishobo yaluna mi lulumela kuli katengo kawo kaka bapala kalulo yetuna hahulu,” nabulezi. Silimo se mukiti wa Masubia wa silimo notabezwi mwatasa mutomo otwi: “Tuvahamwina, Tulivumbe,” ili yetoloka kuli “Luswanezi kuyaha kakuli lubahamoho”. Litunga wa Vekuhane mwa Botswana mwa silalanda sa Chobe, Sinvula Maiba Konkwena, sina mwaezezanga lilimo kaufela naliteñi kwamukiti, mi Mulena Joyce Nalucha Sekute wa mushobo wa Matoka mwa silalanda sa Kazungula mwa sikiliti sa mbowela ya Zambia niyena naiile kwamukiti, kone kuile babini babañata kuyo tabisa sicaba. Nicholas Chaka ki Yomuhulu wa zamañusa mwa Liluko la Lizibiso mwa Katima Mulilo.
2018-08-06  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media