New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lubasi lwa balishumi lufumana ndu kwa Bukalo

Lubasi lwa balishumi lufumana ndu kwa Bukalo

2019-11-25  Aron Mushaukwa

Lubasi lwa balishumi lufumana ndu kwa Bukalo

BUKALO – Lubasi lwa balishumi, ili lwa babahulu baketalizoho ni banana baketalizoho, ili bane bapila mwandu yakumateha, sebakona kukatuluha kasamulaho, muetapili walubasi Chuma Likando, nafumani ndu kakuba neulo yene izwelela kwa Liluko Lakufelisa Bunjebwe, ni Pabalelo ya Sicaba, hala mulelo waliluko wakubata kutusa babashebile mwanaha Namibia.

 Hana bulela kanako yakutambeka ndu Labune, Likwambuyu wa Kufelisa Bunjebwe ni Pabalelo ya Sicaba Zephania Kameeta, naize buiketelo bwa kuyahela Likando ndu nebuezizwe ñohola hane ailo potela Bukalo, mi Likando ayo lemuhiwa kuli kiyena yana shebile hahulu.

“Hane nitile ñohola, neni sindeketilwe ki Induna mi nelunze lupotapota mwamunzi, mi nayobona mayemo awo Likando ni Lubasi lwa hae nebali kuona, kikafo naketilwe kuli afumane neulo yelukafa kacenu,” nekubulezi Kameeta. 

Kwanda neulo yakuyaha ndu, liluko neliyahile cwalo ni limbuzi, nikubeya lukwakwa kwa musika wa Bukalo, kasinyehelo yamasheleñi alikana N$553 000. 

Mi Kameeta naize liluko lahae lisweli kusebeza katata kubona kuli liswanelo zabatu za eziwa kaputako. 
“Kalikalulo zabutokwa zelu eza, liluko litalimezi taba yakubona kuli mapurojekiti akubata kumbweshafaza mipilelo yabatu babashebile ni baba saipumaneli aezwa kaputako,” nabulezi.

Likando nasakoni kupata tabo yahae kasamulaho aku amuhela ndu, mi naize nasahupuli kuli zazi leliñwi ukafumana ndu yasitina. “Niitumezi hahulu hala tuso yenifumani kacenu. 

Mwahala bupilo bwaka nenisa loli kuli zazi leliñwi nikafumana tuso yeswana sina ye. Nibata kuitumela kwa liluko mi nibasusueza kuli bazwelepili kutusa babashebile kunifita mwa naha Namibia,” nabulezi. 
Mwamanzwi ahae muinasipula swalelele wa katengo kamunzi wa Bukalo Candy Namatama, naize katengo kakazwelapili kutusa sicaba. 

“Ofesi yaka nikatengo kamunzi kabupala luka bona kuli miyaho yelufumani kacenu yababalelwa, mi katengo kamunzi kakazwelapili kufa lituso zetokwiwa kisicaba,” nabulezi.


2019-11-25  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media