New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mandu amianda yemibeli akayahiwa mwa Katima

Mandu amianda yemibeli akayahiwa mwa Katima

2021-09-27  Aron Mushaukwa

Mandu amianda yemibeli akayahiwa mwa Katima

KATIMA MULILO – Katengo katolopo ya Katima Mulilo neka tambekile mubu olikana lihekele zelishumi kazeketalizoho, kwa kampani yebona  zakuyaha mandu ili yezibahala ka Four Sima viki yefelile, kuli iyahe mandu amianda yemibeli. 

Hana bulela kanako yakutambeka sibaka samayahelo muyemeli watolopo Lister Shamalaza naize katengo katolopo kaitukiselize kutisa zwelopili, mi mulelo wabona kikubona kuli tolopo yahula nikuicumbela kwalitolopo zeñwi zezwezipili.

“Luikutwa kuwabelwa kuli nihakuna ni butata bwa butuku bwa Covid-19, lusakona kusebeza katata hakubulelwa zakufa mubu,” nekubulezi Shamalaza. Naekelize kuli baitamile kunanula mayemo atolopo nikutahisa zwelopili yetokwiwa kibayahi. “Haluzwelapili kufa mubu kwabayahi, lubata kubona kuli bayaha. Isi baba amuhela feela mapampili akuluwa, kono babayaha mwanako yetomilwe,” naekelize.

Kwenani Simasiku kuzwelela kwakampani ya Four Sima naize kitompo kufiwa mubu kuli bayahe fateni. Naekelize kuli bakayaha mandu ateko yelikana N$530 000 amizuzu yemibeli, kuisa kuateko yelikana N$700 000 amizuzu yemilalu.  

“Lukayaha mikwakwa mi kukaba ni sibaka sa mabapalelo abanana. Lubata kubea mukwakwa watala, kutisa nto yeñwi mwa Katima Mulilo,” nekubulezi Simasiku. Nabulezi hape kuli bakakala kuyaha kwamakalo
aisaho.


2021-09-27  Aron Mushaukwa

Share on social media