• April 19th, 2019
Login / Register

Maticele baswanezi kusebeza katata – Nghipondoka


Hilma Nakanduungile Katima Mulilo – Mubakweli ku Likwambuyu wa Tuto, Lipapali ni Sizo, Anna Nghipondoka ukupile babeleki mwaliluko la tuto mwa sikiliti sa Zambezi ni naha kabupala kusebeza katata niha kubonahala kuli kuna ni matata atiswa ki kufukuzwa kwamusulo mwa liluko. Hana bulela fapila bazamaisi batuto, batatubi, babahulu balikolo, baeteleli nibabañwi bane bamemilwe Labubeli, Nghipondoka naize kutaleleza musebezi obafilwe ili wakufa tuto yamayemo sakata kusitataliswa kikutepelela kwasifumu mwanako ya 2017/2018, ili kokulumelwa kuli kukazwelapili. Kalibaka leo musulo wa liluko nopumilwe hahulu kasilimo sa 2017/2018. Naize kupumwa kokucwalo nekuba fapelelize kuli bange mihato yebutuku kono ili yene itokwahala yeswanasina kufukuza kwamasheleñi anafiwa kwabana basikolo, kuyaha miyaho nikulindula yeñwi, kuleka libuka zasikolo, ili kuli baine baeza hande. Nihakubonahala kuba nilipilaelo za masheleñi nasusuelize babeleki batuto kusebeza katata mi naize naha itekezi zetuna mwaliluko la tuto kacwalo hakukonahali kusebeza hainyani nihakusina lisebeliso sakata. “Luswanezi kusebeza katata kubona kuli lwakondisa mwakalulo ya tuto, mi inze lubona kuli kuna nikulikanelela kokulukile. Kusebeza hande hakikuli kutiswa feela ki kuba nilisebeliso zende. Kono kiku utwisisa kuli misebelezo yaluna kikueza hande kakusebelisa zelikani,” nabulezi. Nghipondoka nasebelisize nako yeo kuhatelela kuli lituto zabuikezezo kizabutokwa, naize lituto zende zefumanwa mwabuikezo kona nzila feela yakulwanisa bunjebwe, kacwalo batu basike bahanisa bana kunga lituto zabuikezezo. Nahatelezi kuli maticele baswanezi kulela hamoho, kuelezana mi baswanezi kuba baituti kuyakuile. Nabile nikubilaela nitaba yakutaleleza musebelezo wa maticele, naize hauna taluso silimo se, kakuli buñata bwa babeleki neba sikanyatela mapampili abona atatuba mubelekelo wabona, mi bane baezize cwalo neba palezwi kulatelela litaelo zefilwe. “Kacwalo nimilaela kuli kukala silimo sa 2018/2019 kaufela babeleki kukalela baetapili kutisa fafasi baswanezi kulatelela litaelo zefilwe fa mapampili atatuba musebelezo,” nabulezi. Kanako yeswana nakonile kupotela baituti kuzwelela kwasikolo sa Nankutwe bane batutezi kwa Kabbe bakeñisa muunda.
New Era Reporter
2018-06-04 10:33:56 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...