New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukwakwa wa Luhonono ukafela Nulule isaho

Mukwakwa wa Luhonono ukafela Nulule isaho

2019-11-18  Aron Mushaukwa

Mukwakwa wa Luhonono ukafela Nulule isaho

LUHONONO – Kuyahiwa kwamukwakwa ozwa Namalubi kuya Isize ni Luhonono kuzamaya hande, kasamulaho amusebezituna ose uezizwe hala mukwakwa oka nungahanya mutunda nilibaka zetibiswa kimezi amuunda. Muzamaisi wa Purojekiti Paul Blazek, kuzwelela kwa kampani ya Nexus, ubulela kuli mukwakwa ukafela mwakweli ya Ñulule isaho. Blazek nabulezi manzwi awo kanako yamukopano nibamakande Labune, kasamulaho akutatubwa kwamukwakwa ki Likwambuyu wa Misebezi ni Linzila John

Mutorwa, ni Muzamaisi wa Kampani Yebona Zamikwakwa Conrad Lutombi. 
Kalulo yapili yamukwakwa kuzwa Namalubi kuya Isize, ili walibima zebato eza ze 24 ifelile, mi ulibelezwi feela kutatubwa, mi muyahi sasweli kubeleka kwakalulo yabubeli ili kuzwa Isize kuya Luhonono.“Kakulikanelela luse lubelekile 76 pesenti fa purojekiti. Kuna nimitanonyana yeli mwapurojekiti yelikana 230, mi 89 pesenti yateñi sefelile. Haiba muunda inge utaha, kamba usatahi luswanela kufeza purojekiti mwakweli ya Ñulule isaho,” nekubulezi Blazek. Nabulezi hape kuli butata bobatalimani nibona bobutuna kikuisa lisebeliso kwasibaka samusebezi nako yamuunda, kono natiiselize kuli muunda haukafita kuswanela kuli batu baswanela kuyofita kwa Luhonono kamukwakwa. 

Likwambuyu wa Linzila ni Misebezi John Mutorwa, nalumbile muyahi kamusebezituna wase aezize, mi nakupile sicaba kusebelisana nimuyahi nikuli baluwe purojekiti. 

“Luziba kuli mukwakwa hau yahiwa, linako zeñwi ufita mwasimu ya mauza, kapa ya mbonyi kapa mokuñwi. Kuna nitaba yakulifela lisinyehelo yeliteñi, yezamaiswa kimuuso, kapa haiba kuna nilishabati leliswalela kuyo shimbwa kokuñwi, kuna nitaba yakulifela lisinyehelo, kono isike yaba mutiyo wamuyahi, iswanela kuba mutiyo waluna bababeleka mwamuuso,” nekubulezi Mutorwa. Kuna nimakampaninyana alikana alishumi ka amalalu anze abeleka famukwakwa, ni babeleki babalikana 524, mi sinyehelo yakuyaha mukwakwa iyemi fabolule bamyanda isilezi.


2019-11-18  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media