• July 16th, 2019
Login / Register

Musali wa kwa Sibbinda ubulaya muuna’ hae kabaka la tombo


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Musali wa lilimo ze 36 Sepiso Babi yazwa mwa munzi wa Maganino mwa sikiliti sa Zambezi nabonahalile mwa khuta ya muatuli cwale-cwale kaku kulubelwa kuli napumile muuna’ hae mumizo, katipa yesebeliswa mwa liapehelo ili taba yene tisize lifu lahae. Kulumelwa kuli komano nekalile bababeli hane basweli kunwa tombo hamoho kwa munzi wa bona wa Maganino mwa silalanda sa Sibbinda. Kulumelwa kuli nyandi nanwa hahulu asaikabeli ni musala’ hae. Neli kayona nako yeo komano haitateka, mi bamunzi haisi kubalamulela. Kasamulaho akomano yeo wa siina sanga mbonyi kuisa kwa sikayo kwa Makanga ili musipili wa hola. Kono musala’ hae nasanyemile, mi anga tipa ni kulatelela muuna’ hae kwa Makanga ili ko naizo mupuma mumizo. Nyandi nazibahalizwe kuba muyahi wanaha Angola Joseph Hausiku, mi nasiile kwa mulaho mbututu wa likweli ze silela ili wa kupepa niya nyazwa. Ya nyazwa nahanezwi mali akupikela tolongo kwande, mi taba neisizwe la 30 Njimwana kuli aiswe kwa sipatela kakuli kulumelwa kuli nasa bonahala kupulumuka kasamulaho wa kezo yeo. Nomsa Khumalo neli yena muatuli haneli muyemeli wa muuso neli Diana Khama.
New Era Reporter
2017-10-02 10:17:26 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...