New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wapulao ushimbululelwa kwa khuta ya sikiliti

Muzeko wapulao ushimbululelwa kwa khuta ya sikiliti

2019-11-18  Maria Amakali

Muzeko wapulao ushimbululelwa kwa khuta ya sikiliti

WINDOKO – Baana babane babanyazwa mwapulao ya Alex Maluli Mushe mwakweli ya Lungu 2017, baka zekiswa mwakhuta yasikiliti mwa Windoko isaho. Babanyazwa ki Kleopas Malima walilimo ze 24, Kenibirth Ashipala walilimo ze 25, Nande Malima walilimo ze 23, ni Robert Shikongo walilimo ze 25. 

Babanyazwa neba bonahalile fapila muatuli yomunyinyani Ileni Velikoshi viki yefelile. Taba yabona neisizwe la 24 Sope 2020, kuli babanyazwa babate bayemeli pili muzeko usika tateka kale. Bazekisi bamuuso balimba Malima nibanyazwa kabona kamulatu wabubulai, busholi nikubata kupata bupaki. Mi milatu yeo kaufela izwelela falifu la Mushe yana timezi la 6 Lungu 2017. Bazekisi bamuuso balumela kuli sikwata nesibulaile Mushe kakumutaba tipa. 

Bazekisi bamuuso hape balumela kuli mulatu wabusholi uzwelela fakuli sikwata nesibulaile nyandi kakusebelisa sisebeliso sesimaswe. Mi kasamulaho akumukoma sikwata nesi uzwize mukotana wahae nikubaleha. Mushe ubihiwa kuli nashwile kasamulaho akulota mali bakeñisa mañiba ane atisizwe ki Malima nibanyazwa nibona. Kanako ya Kleopas yakukupa kuzekela taba kwande, yanyazwa niyena Nande nafile bupaki bwakuli yena ni Shikongo neli lipaki feela kalizazi lakezahalo yebulelwa. 

Naekelize kuli hahupuli kuli naboni Shikongo kwasibaka sakezahalelo busihu bwakezo yabubangoki. Lipiho zakhuta libonisa kuli Kleopas naitumelezi mulatu mwaponahalo yahae yapili. Lipiho lizwelapili kutalusa kuli Kleopas naize natabile Mushe kakuli namunatile kalicwe.


2019-11-18  Maria Amakali

Tags: Khomas
Share on social media