New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wapulao yakulifwa uiswa mwa 2020

Muzeko wapulao yakulifwa uiswa mwa 2020

2019-07-30  Roland Routh

Muzeko wapulao yakulifwa uiswa mwa 2020

WINDOKO – Muzeko wabatu baketalizo babanyazwa mwapulao yakulifiwa ili teñi mubeleki mwakatengo katolopo ya Windoko nalatehezwi bupilo bwa hae mwanzila yesituhu usazwelapili. Muatuli wakuta Yepahami Johanna Salionga naisize muzeko kwapili, ozibahala kuba muzeko wakulifwa kuisa la 17 Yowa isaho, kasamulaho bayemeli mwamuzeko nebapalezwi kufumana lizazi leliswanela. Situpu sahae nesifumanwi sibuba mali sipotolohilwe kimacwe ane asebelisizwe mwabubulai. Taba yeo netisize lipatisiso zene libile kumufumahali wahae nibatu baketalizoho bane balifilwe N$5000 kuli bamubulae. Le kilikande lalifu lasituhu la Peter Riscoh Muleke walilimo ze 36 ya akalezwa kuli nabulailwe ki David Kondjara walilimo ze 32, Abuid Uazeua walilimo ze 39, Donald Hindjou walilimo ze 28 ni Dollam Tjitjahuma walilimo ze 29 kakulifwa ki Annastancia Lubinda walilimo ze 33.

Yomuñwi wakubona David Matali nashwile alibelezi muzeko wahae mwatolongo ya Windoko. Situpu sa Muleke nesifumanwi mabapa ni Penduka la 30 Liatamani 2015. Lubinda utalimana nimulatu wabubulai ongelezi nipulao yamwalubasi, mi banyazwa niibona batalimana nimulatu wabubulai. Batalimana hape nimulatu wabusholi kaku uzweza nyandi foni yahae, nikumunata kalika zesazibwi. Uazeua ni Dollam batalimana hape nimulatu wakuluwa zekola, kasamulaho mapokola nebabasweli nimatokwani abuima bwa 15kg mwandu mone baina mwa Katutura la 1 Lungu ñohola. Batalimana hape nimulatu wakubata kupata bupaki kakutukisa matokwani mapokola habato kokota famunyako. Bupaki bubonisa kuli babanyazwa nebakandekisani kuli babulae Muleke. Lubinda uyemelwa ki Milton Engelberecht kataelo yakatengo kabayemeli bamuuso. Mi banyazwa nibona bana nibayemeli bamuuso. Muzekisi wamuuso ki Marthino Olivier, mi babanyazwa basiyala mwatolongo.


2019-07-30  Roland Routh

Tags: Khomas
Share on social media