• September 26th, 2020

Okomunisa yo Patji! mai ka suvisiwa mo Keseta


Otjomuise- Tjipasana imba otjouye ouni mbwa kandongue, omundu ko noo tjiwa kutja hapo ma ka rarisiwa pi tji pe kapora. 
Posia yeomba imba pomuni po mbambara yepunda nu puya pundu makuzu Mati Ndjoze masuvisiwa mo Keseta muhuka. 
Mo zombura inÿa nÿu ma zeutire mo 1980 mehi ra Kakazona mwa herukire ovarwe vongutukiro. Ovarwe mbapitirire mehi rao mo zo mbura inÿa nÿu ma zeutire mo 1970 pondovi ya Tjauana. Mongondjero tjingeyo va twara ozondjira peke peke. Muwo omu mwari imba mba twara ondovi ya Liberia tjapo harukuru avee kuwirira mehi ra Kakazona. Mozombura inÿo tjandje ehindi o Zimbambwe otji marizu no ku kutuka. Nu Tjandje Margaret Thatcher, kombunda ngwa ka tjiukwa otjomukazendu otjitenda, tjandje otjimazu no ku ya kounane wa UK.

Aveheruka ovarwe vo Patji! okuza kondovi ya Liberia. Mati Ndjoze, Ngarijandjue Ngaujake, Uapingenga Kavari, Victor Kazonjati. Orutavi rwa UK rwa Patji!, omayuva ingo wina ndwaa ruÞenduna mena romapitasaneno yo ngamburiro yoma honinino wo ngutukiro, aru hara omasa nourizemburuka nombepo ombe. 
Kakutja tjandje wina oozombura mo Namibia zo Turnhalle, na kombunda Ohoromende yOpokati Koruveze. Okuza kokure ingo otutavi twa UK na Tjauana  na twarwe two Patji okaa tu vanÿiparisire ovanane vayo moukoto wehi, o Patji! ikurame otjo tjiku tja tjaveva. Nganduu nandarire wina otjira tji ma tji hanika mozondi mbari ovanane tjiva averikutu ko horomende yopokati kotuveze, mbapanÿera avepanÿere o Patji otja tjiiriko nganduu kundinodi. Tjandje omambo mayezuu koo Mati Ndjoze no vakwao okuza ko UK, Otjawana na kwarwe.

Mati Ndjoze oruveze indo wari umwe nandarire kutja o Patji! aa yitjiukwa otjo tjira tjo tjivepo tjou Socialisa, kovanavita ndjaa itorokwa otjotjivepo tjo u Komunisa, eye ahaivaiva mombepo indji. Otjeri “Jerry”, eye mo kati komapanga we wo popepuzu oruveze indo otja tjaa tjiukwa. Nu kozo comrade otja “Jelly”. Arire orusepa pokati ko varwe vo Swanu no vo Swapo. Omunene omuzandu ngwa ka tjitukisa omanuwa omaserandu ayerire omavapa ayetjata kozo Comrade. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2020-09-04 12:13:57 | 22 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...