• April 2nd, 2020

Ombango, notjimariva otjingi matjii ko ma tutuminino wo ngorongova - SchlettweinOtjomuise- Omuhunga wo ru veze orusupi pokati kondiero yotji mariva otjiungurisiwa tjo horomende una ozondando mbari omapaha, o Ministera yOtjimariva, Calle Schlettwein, matja.

Schlettwein Oritjavari otja twiire kotjiriro mo Mbongarero yOtjiwa¿a Omatarururiro Wondiero Yotjimariva Tjohoromende. Matja ozondando omakura inÿa  okuyandja omasa koma tutuminino wo ngorongova no mekurisiro wayo omakarerer nawina ondikameno mo ma naneno wombwiko.  Matja oku Þona mo ma tutuminino wo ngorongova omakukutu no ma nyomokero wo nÿengu pouvari wawo ngehina kupatera karive pendje poo okwiisa karive kongotwe nu wina ngu ma ye kwata oviungura, oma puriro nga pwire oyongo ngu ma ye tara kokutja tjii hapo ozomburo no va tunduuze wo ma nyomokisiro wo ngorongova novapwike okuurisa ozondando inÿa oo zene noo une. 

Mo mambo wa David Pilling nguma yetja: “Ouzeu ouhaera wo ku kara no ngamburiro mo ma nyomokero okoo kutja ovihape wawo kaye hanasanewa pokainya.” Munao Schlettwein opu ma tjere o Namibia rina ozohaviho zotjivara poo zondjita pokati ko va “na tjina” no va “hinatjo”. Okutja oku ri katurura mo ngaro yongorongova ndjiripo nai gyo ku hina ondekasaneno, ma ku heap imba mbe natjo  oku kambura orupa romerizirira yaavehe ete ngutu nayo mombwiro yovandu vetu avehe. “Imba mbena ovituve ovipapi maveso oku tjinda ohaveha yaimba mo tji wa¿a tjetu mbasewa kongotwe.”

Schlettwein matja tjingetjo ombambara mapeso oku kara omerirongerisiro wo kutwa ozondando inda mo maunguriro  no ku kondja okutjita kutja imba mbaso oku yetwa mo ma unguriro ma ve yenene nu wina ma ve tjevere otjimariva ihi no zo ngari kutja ozomburo ozo he¿a maze tjiukwa kutja za ungurisiwa pi nu vi kutja aze hangurisiwa ombyarara nu mo ma ungurisiro wazo muze ovihape mbiasere. 

Oku yenenisa ozondando inÿa ombango onene nene mondiero yo tjimariva na mo meritiakaneno mo ma taruriro wondiero yo tjima riva ngu mayeya,  ma ye pewa omasa mwiimbi: 
Omatwiiro mo ma ungiriro wo tjiungura tjo ma tutuminino wo ngorongova no mu hohiziro wo vi tutumune  nondiero ombwa kombanda yaindji ndjikarapo na wina no ma tumburure wayo omapwe amaye zikamene ko ma tutumino wo ngorongova wo ru veze orusupi nu harukuru kutja omekurisiro ye yenene oku kara no ma nyomokero. 

Mo ma tutuminino inga ma mu kara imbi: 
Oku hakahanisa oma twiiro mo ma unguriro wo zo Ndola za Namibia omatau yane okuza kOmbaanga ya Africa Yomekursiro ko viungura vyo zo mahina za kandinondi mo tutumbo no vi kunwa, ovingurisiwa vyo vihepwa no ma tungururiro wozoskole nu okuweza ku imbi otjiungura tjovinane vyomeva no zo Ndola za Namibia omatau 2.5 ooz weziwa, 

Okuhakahanisa omarandero wovihepwa no viungurisiwa vyo horomende tjinene ko viungura mouparanga wovitamba peke peke tjinene nene o Nampower oku vasisa orutjeno,
Okutwapo omirari omiyenenekise vyo ma twiiro mo ma unguriro wo zo Ndola za Namibia omatau o 20 okuza mo va pwike otja koruyano rwawo po Mbongarero yOmekurisiro wOngorongova  no ku yandja oruvara ko rupa rombirivate  no ku kondja kutja otutu two tji mariva tjo me kurisiro no vi tjitwa vyarwe vyo vyapeke vyoungetjefa no ma tuunduziro wo mipepo vi mune otjimariva, mu vyarwe ovingi. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-11-01 08:56:23 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...