New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukulupe asi omeya mokanala 

Omukulupe asi omeya mokanala 

2020-02-21  Loide Jason

Omukulupe asi omeya mokanala 

WINDOEK-Omukulepe gwomimvo (90) okwa si sho a gwile mokanala hoka keli popepi negumbo lye moshitopolwa shaMusati  mEtiyali lyoshiwike shika.

Shi ikololela kuuyelele wa gandjwa ku Deputy Commisioner Moses Simaho,  gwokoshikondo shoku lwitha iimbuluma noku ninga omakonaakono, omukulupe gwedhina Elizabeth Leevi ngoka okwi itsuwa ongula yetiyali a sa nale mokanala pomukunda gwedhina Ombathi moshikandjohogololo shOgongo moshitopolwa omo tuu moka.

Simaho okwati kutya omukulupe Leevi okwali a monika lwa hugunina mOmaandaha komatango konima sho ya li uulalelo na mEtiyali ongula olutu lwe olwali adhika momeya  mokanala hoka keli popepi negumbo lye.
Okwa hokolola kutya aantu sho ya shiilile ompadhi yomukulupe ngoka oye yi landula sigo opo kanala mpoka na oyali ya mono kutya ka puna we ompadhi yimwe ya zapo mpoka.

Simaho okwa ti kaku shiwike kutya elalakano lya nakusa lyokuza mo megumbo uusiku kwa toka olya shike oshoka ina hokolola sha.

Ashike okwa longitha ompito ndjoka oku kunkulila aakalimo yomoshitopolwa shoka ya yande okweenda uusiku ngele taya taguluka okanala oshoka otashi vulu oku kanithitha oomwenyo unene nuumvo sho omvula ya loka uunene.

Simaho okwa ti okanala oka nika oshiponga unene pethimbo ndika ka udha omeya naantu naya iyageke oku taaguluka omeya pomahala mpoka ka pu na omataagulukilo oshoka osha nika oshiponga noonkondo..
Deputy Commisioner okwa ti ofamili ya nakusa oya tseyithilwa nale onkundana ndjika na omakonaakono gwopolisi moshinima shika otaga tsikile.


2020-02-21  Loide Jason

Tags: Omusati
Share on social media