New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouhonapare wOvaherero ma u ripaha

Ouhonapare wOvaherero ma u ripaha

2021-10-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Ouhonapare wOvaherero ma u ripaha

Otjomuise - Ombongarero yo Tjirata tjo zo Mbara, (Chief  Council) zOuhonapare wOvaherero, ndja haamene erero mo tjirongo Okozogwehe mOrukondua rwa Kunene kayo kupaha otjiuru tjo muhoko, nguri Ombara Otjitambi, nu gwari oyo kurivarura no ku tara kutja okuzamba ma i twapo omirari mbia sanapi. 

Omuhaamise wayo nguri Omuhaamise wOvihavero vio Tjiarata Tjozombara, Ombara Vipuira Kapuuo, wa yauzire nao mu Keetute Oritjavari. Ma tja oku rivarura kutja okuzamba ngandu tji ma petuwa otjiru tjarwe tjo mu hoko mapeso oku kara omirari mbia sanapi. Nandarire wina ko ku tja tji maaa ve katwapo otjiuru tjarwe tjomuhoko ma ka rira rune. Inda, eye wa yauza kutja ozondiero azehe ndu ma ze tierwa mo mbo ngarero indji. 

Watjere oo mbongarero ondenga yOtjirata okuza ko nÿiro yOmbara Otjitambi mu Suramazeva ombura indji,  nu otja   tjipekara mai ka yakura ozo rapota peke peke nu tjinene otjo tjiwaøa tji tjaseerwe otjisewa no ku  za no ku pandjarisa otjiuru tjomuhoko, nawina ovandu ovengi peke peke ovanahepero, no vanane. Mo zo rapota muna oyo tjimariva, yo zo ngombe na wina yo TjiÞiro Otjindjandja no kutja Ouhonapare wOvaherero nai mutjo wa kurama pi. 

Mo va haame vayo pendje no zo mbara muna ovanane verapi ro Tjiserandu, o komando aihe ndji na ovahaame vetano. Kapuuo watjere oyo kambongarero uriri tjimuna ozombongarero azehe zo Tjirata tjOzombara nde karako. 

Mena ro kutja otjiwana tja pandjarisa otjiuru tjawo otjiiri ombongarero ya peke. Matja ombara tji ya zu no kuÞa rutenga ozombara zehaama aze ritwa mo muhunga amaa ze kahaama ombongarero yarwe ndji ma itie omazikiro wOmbara Otjitambi nu imbi oovina ombomgarero indji mbi ma itie poo mbiya sere erero ya tiere.


2021-10-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media