New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / PEPFAR ineulela tutengo twa babanca

PEPFAR ineulela tutengo twa babanca

2018-11-26  Aron Mushaukwa

PEPFAR ineulela tutengo twa babanca

KATIMA MULILO – Tutengo totu lalu totu fumaneha mwahala sicaba mwalikiliti za Zambezi ni Kavango ili totu tusa Liluko la Makete, kakufa lituto za HIV/AIDS, netu fumani neulo ya masheleñi kuzwelela kwa katengo ka PEPFAR viki yefelile.

Lineulo zeo linzi mwahala N$280 000 ni N$350 000. Ndumeleti wa naha USA, Lisa Johnson, naize tutengo totu lalu netu ketilwe kakutalima mwalibaka motu fumaneha, zeba ezize kwamulaho, hamoho cwalo niceseho yabona yakubata kutisa cinceho mwalibaka mobafumaneha. Johnson nakupile bane bafumani lineulo hamoho cwalo ni sicaba kusebeza katata nikuba nisiemba tuna mwakulwanisa butuku bwa HIV/AIDS.

“Kikwa butokwa kuli mina sicaba nibao baba fumani neulo ye kuzwelela kwakatengo ka PEPFAR kuli musebelise hande zemufilwe, kusicwalo litukiso zaluna hamoho cwalo niza liluko la makete halina kutisa cinceho sakata,” nekubulezi Johnson. Tutengo totu lalu ki Caprivi Hope for Life kuzwelela mwasikiliti sa Zambezi, Kavango Orphanage ni Youth to Youth kuzwelela mwalikiti za Kavango ya Upa niya Wiko. Mwamanzwi abona bane bafumani lineulo nebasepisize kulisebelisa mwanzila sakata. “Neulo ye ikatisa shutano yetuna hahulu mwakulutusa kueza misebezi yaluna, nikuli lusebeleze batu baluna, ili kuli lupile nako yetelele nikuli bana baluna bakone kuba ni bukamuso sakata,” nekubulezi Monika Shikupe kuzwelela kwa Kavango Orphanage, ili katengo kaka babalela lindiyala nibanana baba shebile kaku bafa lico, nikufa bashemi babaona babana nibutuku bwa HIV/AIDS lituto.

Manzwi ahae naibulezwi hape ki Victor Munsu kuzwelela kwa katengo ka Caprivi Hope for Life ili kaka talimezi mitangana ni likalibe balilimo ze lishumi kuisa kuze mashumi amabeli kaze ketalizoho. Munsu naize hala zeñwi neulo yamasheleñi ikabatusa kufita kubabanca mwalibaka zeswanasina Masokotwani ni Muyako kwa mukulela walisa la Lyambezi, ili teñi babanca baba fumaneha teñi, baba katalimwa bangelezi madui, ni balekisi ba litapi. “Neulo ye ikatusa katengo kuli kaikopanye nibabanca base basiile likolo, nikubona kuli kubupwa tutengo ili mokuka ambolwa litaba zakatowati ka HIV,” nekubulezi Munsu.


2018-11-26  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media