New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sampofu ubata puluko yabulimi bwa lico

Sampofu ubata puluko yabulimi bwa lico

2018-08-06  Staff Report 2

Sampofu ubata puluko yabulimi bwa lico
Albertina Nakale Windoko – Mubusisi wa Sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ukupile balipisinisi babata kubuluka mali abona mwasikiliti kuli bahulise mubu obafilwe kikamaiso yasizo mwakulima lico ili taba ye kacimbula mayemo alico. Taba ye itaha kasamulaho katengo kaka bona za mubu mwa minzi nekalatuzi kuli nekalumelezi purojekiti yakulima kwai ye etelezwi kibayahi banaha China. Membala wa katengo kaka bona za mubu mwaminzi, ili muzamaisi yomunyinyani mwa liluko la mubu mwasikiliti sa Zambezi, Charles Musiyalike nalatuzi manzwi amubusisi kweli yefelile akuli katengo nekafile kelezo mwakweli ya Lungu kuli kampani ya Namibia Oriental Tobacco ilumelelwe kulima kwai ni mbonyi mwamubu one ifilwe. Katengo kamubu neka elelize kuli muña pisinisi alime feela mbonyi, mi afiwe feela lihekele ze 3000 isiñi lihekele ze 10,000 zene bakupile. Neba elelize hape kuli nako yakuluwa mubu ibe lilimo ze 25 isiñi ze 99 zene batokwa. Mwangambolo niba New Era viki yefelile, Sampofu nalumelelani ni kelezo yakatengo kamubu yakufa lihekele zalikiti zetalu isiñi wa likiliti zelishumi. Sampofu naize katengo kamubu nekafile kelezo kulikwambuyu wa mubu Utoni Nujoma kuli mubu walihekele zalikiti zetalu usebeliswe mwakulima lico isiñi kwai. “Kutokwa misebezi kusapahami mwasikiliti se. Lulumelelana nilikelezo zene filwe. Haiba balipisinisi bakona kutaha nikuto buluka mwa bulimi bwa lico ili kukonkiseza mayemo alico ba amuhelwa kwa Liselo. Luna ni mubu olufilwe kikatengo kasizo kuli lulime lico,” nabulezi. Musiyalike ukile abulelela ba New Era kuli katengo kamubu kasikiliti kasayema nibuiketelo bwa kona bwa silimo sa 2015, hane kahanile purojekiti yakwai kamaba amakete ni silalanda. “Bulimi bwa kwai kisifanu kwasilalanda mi bukona kutisa kuli libupiwa zeñwi libe siyo, mi hape kusinyasinya mayemo amubu,” kubaleha likelezo katengo kamubu nekafile kulikwambuyu. Katengo kamubu nekabulezi hape kuli neka sikafiwa liñolo la tatubo ya silalanda hala purojekiti ya kwai yebulelwa. Purojekiti ya kwai netisize lifano mwahala makwambuyu balipisinisi hane bailo izibahaza kubona. Ba New Era nebabihile kuli mwamukopano likwambuyu wa mubu Utoni Nujoma nabulezwi kuli natisize balipisinisi kuyozibahaza pujojekiti ya kwai, kono likwambuyu wa makete Bernard Haufiku nahanile muhupulo wo. Bane bali mwa mukopano nebaize nasabisize kuzwa mwamukopano kakuli nafilikanywa kitaba yeo. Mwalikelezo zabona bakatengo kamubu nebaize “sebeliso yamilyani yebulaya likokwani hamoho cwalo nimununo wakuleka, likana libubela mwalibaka zamezi akunwa.. Mi babeleki bamwasimu yakwai bakona kukula butuku bwalitalo bobutiswa kikwai.” Katengo kamubu nekabulela hape kuli lipatisiso zasilimo sa 2009 mwa Kenya mwahala mandu abalimi bakwai, nekufumanehile kuli kwai haifumanisi mali amañata kufita limela zeñwi. Sampofu naize mulelo wa muuso wakulima lico kwa Liselo uzamaya hande, mi kanako yacwale muuso upatehile kupumbula likota nikubeya lukwakwa mubu walihekele ze eza sikiti ni mianda yesilezi, kono naize musebezi ukafelelezwa silimo sesitaha. Nabulezi hape kuli balimi bamashumi amalalu bakafumana tuso kwateñi.
2018-08-06  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media